Wspomnienie o Kazimierzu Kulce – długoletnim dyrektorze i budowniczym szkoły w Dobrzycy

Avatar photoIrena Kuczyńska29 grudnia 20229min
IMG_20221229_093632.jpg
W Dobrzycy zmarł Kazimierz Kulka - długoletni kierownik i dyrektor szkoły podstawowej, inicjator budowy nowej szkoły, Honorowy Obywatel Gminy Dobrzyca. Miał 95 lat.

Zdaniem Zenona Lisiaka – dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy – ucznia zmarłego Kazimierza Kulki – jest on w Dobrzycy – człowiekiem legendą, mimo iż pochodzi z powiatu jarocińskiego.

Z Goliny

Urodził się w Golinie 24 lutego 1927 roku, do szkoły podstawowej uczęszczał w Ciświcy. W czasie okupacji rodzina Kulków została wywieziona do Niemiec. Po powrocie do kraju Kazimierz Kulka kontynuował edukację w gimnazjum w Jarocinie, po maturze uczył się na Wyższych Kursach Biologii i Geografii w Katowicach.

W Namysłowie

W latach 1951 – 1959 pracował w Szkole Podstawowej w Namysłowie (woj. opolskie). To tam, w 1955 roku, był inicjatorem nadania szkole imienia Adama Mickiewicza – mówi Zenon Lisiak. Kiedy w 2015 roku  w namysłowskiej szkole obchodzono 60 – lecia nadania imienia, odszukano Kazimierza Kulkę i zaproszono na uroczystości.

W Pleszewie

W powiecie pleszewskim pojawił się w roku 1959 – otrzymał pracę w Powiatowym Inspektoracie Oświaty w Pleszewie. Dwa lata później ożenił się z Marią – także nauczycielką i został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.

W Dobrzycy

Wtedy dobrzyckie dzieci uczyły się w trzech budynkach – przy ul. Pleszewskiej, przy Parkowej i w pomieszczeniach niejakiego Kulińskiego  – co można przeczytać na stronie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy. Cztery lata później szkoła zajęła jeszcze cztery sale w dobrzyckim pałacu.

Otwarcie szkoły

W tej sytuacji kierownik szkoły zaczął zabiegać o budowę w Dobrzycy nowej szkoły. I udało się – 2 lutego 1971 roku już przecinano wstęgę w nowym budynku. Zaś Kazimierz Kulka zapisał się w historii Dobrzycy jako jej budowniczy. Nowoczesna szkoła z wyposażonymi gabinetami, salą sportową, stołówką – to był skok cywilizacyjny – podkreśla Zenon Lisiak.

Otwarcie szkoły 2 lutego 1971 roku
Nadanie imienia

W 1973 roku – który UNESCO ogłosiło międzynarodowym Rokiem Kopernikańskim z okazji 500 rocznicy urodzin astronoma, szkole w Dobrzycy nadano patrona Mikołaja Kopernika. Co  było powodem do dumy dla inspiratora – Kazimierza Kulki.  Pamiętam, jak w latach 70. oprowadzał  po szkole – nas nauczycieli Liceum im. St. Staszica – kiedy przyjechaliśmy do Dobrzycy na konferencję.

Rok 1973 – nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika
Misja i realizacja

Kazimierz Kulka – kierownik a później też dyrektor szkoły ukończył magisterskie studia na wydziale pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ukończył też studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w szkołach. Jako nauczyciel był bardzo dynamiczny, miał poczucie humoru, jak z rękawa sypał anegdotami – takim zapamiętał go Zenon Lisiak. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych do zrobienia – „była misja i realizacja”.

Medale dla szkoły i dyrektora

Szkoła w Dobrzycy, pod kierunkiem dyrektora Kazimierza Kulki została uhonorowana  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, została też przyjęta do Klubu Przodujących szkół. On otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski a także Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi. W latach 80. został wpisany do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rozwoju  Gminy Dobrzyca.

Wpis w Księdze Ludzi Zasłużonych Dla Rozwoju Gminy Dobrzyca

Niżej Kazimierz Kulka w szkole – zdjęcia z Kronik Szkoły Podstawowej w Dobrzycy

Przygoda z uniwersytetem

Kazimierz Kulka kierował szkołą do 1990 roku, po czym przeszedł na emeryturę. Ale i wtedy był aktywny. Zorganizował i prowadził Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dobrzyckich dzieci. W gminie Dobrzyca funkcję Pełnomocnika ds. Uzależnień.
Wraz z prof. Czesławem Janickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, reaktywował w Dobrzycy Uniwersytet Ludowy w ramach   Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

Edukowanie

Wiedzę obywatelską ale też fachową  zdobywali tam młodzi rolnicy z okolicznych miejscowości. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej przygotowywano ich do prowadzenia gospodarstw na nowych warunkach, uczono ich wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe – wspomina Zenon Lisiak.Kiedy wyczerpała się formuła Uniwersytetów Ludowych, których siedzibą był dom parafialny na Rynku, dyrektor Kulka organizował Dwuletnie Studium Językowe.

Otwarty na ludzi

To on był inicjatorem, organizatorem i realizatorem ufundowania tablicy poświęconej dobrzyckiemu proboszczowi, społecznikowi ks. Henrykowi Buchalskiemu na domu parafialnym w Rynku. Odsłaniał ją prof. Janicki. Kazimierz Kulka współpracować umiał zarówno z proboszczem ks. Henrykiem Buchalskim jak i prezesem RSP Nowy Świat – posłem na Sejm Stanisławem Królikiem.

Aktywny na emeryturze

Pamiętam liczne  wydarzenia związane z funkcjonowaniem  Uniwersytetu Ludowego w Dobrzycy, którego kierownikiem był Kazimierz Kulka.Uczestniczyłam w nich jako redaktor naczelna „Gazety Pleszewskiej”. Niezmiennie byłam pod wrażeniem aktywności emerytowanego nauczyciela – kolegi po fachu.

Żył życiem szkoły

Kazimierz Kulka żył życiem szkoły, chętnie w niej bywał. Regularnie organizował spotkania nauczycieli emerytów, jeździł na wycieczki – Zenon Lisiak wspomina, że w 2006 roku wchodził z kolegami na Tarnicę.  Nie doczekał 50 – lecia nadania Szkole Podstawowej w Dobrzycy patrona Mikołaja Kopernika, który przypada w lutym 2023 roku.

Spotkanie Honorowych Obywateli Gminy Dobrzyca – pierwszy z lewej Kazimierz Kulka
Spoczął w Dobrzycy

Kazimierz Kulka cieszył się szacunkiem lokalnej społeczności,w 2008 roku otrzymał tytuł  Honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca. W czwartek, 29 grudnia 2022 roku, żona Maria, dzieci, z których był dumny – córka Alicja – nauczycielka i syn Jarosław – nauczyciel, rodzina, znajomi, sąsiedzi, koledzy nauczyciele, dawni uczniowie odprowadzą go na miejsce wiecznego spoczynku  na cmentarzu w Dobrzycy – miasteczku, w którym przeżył ponad 60 lat.

Zdjęcia z kronik dzięki uprzejmości Ewy Balcer – kierowniczki Biblioteki Gminnej w Dobrzycy i dyrektora ZSP w Dobrzycy Zenona Lisiaka


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska