Oświadczenie burmistrza ws radykalnego ograniczenia praw kobiet

Avatar photoIrena Kuczyńska30 października 20202min
Arek-Ptak.jpg
Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak opublikował w mediach społecznościowych swoje stanowisko dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego mgr Julii Przyłębskiej. Podkreśla ograniczenie praw kobiet, fatalny czas i kontekst, w którym został wydany, zwraca uwagę  na skutki zerwania prawie 30 – letniego tzw. kompromisu aborcyjnego.
 Wątpliwości i obawy burmistrza Pleszewa budzą trzy sprawy. Po pierwsze, radykalne ograniczenia praw kobiet. W dotychczasowym stanie prawnym nikt  nie nakazywał kobiecie aborcji. Był to dramat i dylemat kobiet i ich rodzin a nie decyzja lekarza czy wola polityczna zapisana w ustawie.
Po wtóre – kontekst i czas, w jakim wyrok został wydany, jest fatalny – liczba zakażonych i umierających wzrasta, grozi Polsce recesja, ludzie tracą dochody, deficyt budżetu państwa budzi niepokój.
Arkadiusz Ptak podkreśla, że tzw. kompromis aborcyjny, nikogo do końca nie zadowalał, ale zapewniał równowagę, fundamentalną dla demokracji. Wyrok TK realizujący przede wszystkim wolę polityczną większości parlamentarnej, która przecież mogła sama dokonać zmiany ustawy w Sejmie RP, doprowadził do chwilowego zaostrzenia przepisów. Należy spodziewać się, że przy zmianie władzy może to być jedna z pierwszych ustaw, która zostanie w radykalny sposób – odwrotny niż obecnie – zmieniona – podkreśla Arkadiusz Ptak.
Przewiduje, że wyrok TK może uruchomić   jeszcze inne procesy, włącznie z sekularyzacją oraz liberalizacją (w sferze obyczajowej!). Burmistrza Pleszewa niepokoją podziały wkraczające w życie małego miasteczka.
Zapewnia, że w Pleszewie jest miejsce dla każdego. Apeluje do mieszkańców MiG: nie pozwólmy podzielić nas samych, bo możemy już nie odbudować tego, co często z trudem razem 30 lat budowaliśmy.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska