Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Irena Kuczyńska8 października 20183min
W Winnej Górze funkcjonuje Pałac Generała Henryka Dąbrowskiego. Jest to centrum interpretacji historii z generałem w roli głównej
Winna-Góra-3-1280x853.jpg

W tamtejszym pałacu znalazły godne miejsce pamiątki po twórcy Legionów Polskich we Włoszech generale Janie Henryku Dąbrowskim.

Pałac w Winnej Górze oraz majątek ziemski z kilkoma okolicznymi wioskami otrzymał generał w 1806 roku w darze od Napoleona Bonaparte. W tutejszym kościele św. Michała znajduje się nagrobek generała.

W czerwcu 2018  roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego nabył pałac w Winnej Górze z zamiarem stworzenia w nim miejsca upamiętniającego gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, który będzie postacią wiodącą w placówce.

Od stycznia 2021 roku Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jest samodzielną instytucją kultury samorządu województwa wielkopolskiego i nie pełni już roli muzeum.

Charakter placówki najtrafniej oddaje pojęcie „centrum interpretacji historii”, które swą misję realizuje wokół postaci generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz prekursorów i prekursorek pracy organicznej.

Pałac Dąbrowski organizuje inicjatywy kulturalne i obywatelskie, nawiązuje współpracę z lokalnym instytucjami i organizacjami oraz bierze udział w budowaniu świadomości regionalnej Wielkopolan.

Interdyscyplinarny Zespół Pałacu Dąbrowskiego poszukuje odpowiedzi na pytania o to, jak różne historyczne drogi Polaków do odzyskania niepodległości, związane zarówno z postacią generała Dąbrowskiego, jak i Organiczniczek i Organiczników budujących polską siłę ekonomiczną i społeczną, mogą wspierać rozumienie współczesności oraz inspirować do pracy na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów. – podkreśla Oliwia Olesiejuk specjalista ds. komunikacji Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Muzeum przypomni wybitne postacie z rodu Mańkowskich – m.in. córki generała – Bogusławy z Dąbrowskich.

Z Winną Górą wiąże się też historia młodzieńczej i (niestety) niespełnionej miłości Jana Działyńskiego do Marii Mańkowskiej – wnuczki generała, któremu ojciec wybrał na żonę księżniczkę Izabelę Czartoryską. Kochał Marię ożenił się z Izabellą

 

AKTUALIZACJA: 13 sierpnia 2022 roku