Pamiętają o ogródkach

Avatar photoIrena Kuczyńska26 lutego 20203min
dz.jpg

W pleszewskim ratuszu prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Pleszewa i Kowalewa rozmawiali z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem o funkcjonowaniu ROD w przestrzeni miejskiej i o formach współpracy zapewniającej dalszy rozwój pleszewskich ogródków.

Pleszew jest dumny ze swoich ogrodów. Najstarszy 95 lat temu założył ks. prałat Kazimierz Niesiołowski i nadal on nie tylko funkcjonuje ale jest liderem pleszewskich ogródków a prezes zarządu Jan Masztalerz jest przewodniczącym Kolegium prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całym powiecie pleszewskim. Jednak w spotkaniu z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem uczestniczyli tylko prezesi 12 pleszewskich ROD. Rozmowy dotyczyły spraw, którymi żyje miasto oraz problemów działkowiczów. Od 2 lat miasto przekazuje ROD 30 000 zł dotacji. O tym, jak pieniądze będą rozdysponowane, zadecyduje kolegium. Do końca marca zarządy ROD składają propozycje wydania pieniędzy, najczęściej na poprawienie infrastruktury. Jan Masztalerz mówi, że zgodnie z porozumieniem, z dotacji korzystają ogrody co drugi rok, wtedy pieniądze są konkretniejsze, bo dotacja dzieli się na 6 jednostek a nie na 12.

Na spotkaniu omawiano doroczny konkurs na najpiękniejszy pleszewski ROD, gdzie miasto funduje nagrody wartości 10 000 zł. Małgorzata Wysocka – Balcerek ze Stowarzyszenia Kocia Łapa mówiła o dzikich kotach, rozpleniających się na działkach, przypomniała o konieczności ich sterylizacji, co miasto za pośrednictwem Stowarzyszenia finansuje.

Radio Centrum O ogródkach


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska