Pigułka Pleszewa w Poznaniu

Avatar photoIrena Kuczyńska7 kwietnia 201814min
czolo.jpg

W  Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się pleszewianie z Poznania i pleszewianie z Pleszewa.

Spotkanie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej zorganizował jego dziekan – prof. Tomasz Mizerkiewicz – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.

Prof. Tomasz Mizerkiewicz, Urszula Balicka, Arkadiusz Ptak, prof. Bronisław Marciniak

W gmachu przy ul. Fredry 10, wzniesionym w latach 1908 – 1910 dla pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, po odzyskaniu niepodległości mieścił się Urząd Osadniczy, a potem Collegium Medicum Uniwersytetu Poznańskiego.

Od 10 lat mieści się tu siedziba poznańskiej polonistyki, którą kieruje pleszewianin. To prof. Tomasz Mizerkiewicz  gościł w czwartek swoich rodaków.

Prof. Tomasz Mizerkiewicz foto Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Była projekcja filmu Anny Bogacz – rzecznika prasowego UMiG Pleszew o tym, co się działo w Pleszewie w 2017 roku,

…był wykład pleszewianina prof. Andrzeja Gulczyńskiego  – prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o historii budynku przy ul. Fredry 10, było zwiedzanie pracowni poświęconej pisarzowi Włodzimierzowi Odojewskiemu. Tu informacja o pisarzu:https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Odojewski

Druga grupa zwiedzała  nowoczesną pracownię im. St. Lema a wszyscy okolicznościową wystawę o Sejmie Dzielnicowym w roku 1918 z udziałem mieszkańców powiatu pleszewskiego.

Wśród delegatów powiatu pleszewskiego do Sejmu Dzielnicowego była Anna Suchocka – babcia Hanny Suchockiej, ks. prałat Kazimierz Niesiołowski,  Artur Szenic – ziemianin z Korzkiew – pierwszy starosta powiatu pleszewskiego.

Wśród pleszewian przybyłych do Collegium Maius była prof. Hanna Suchocka, jej siostra Elżbieta z Suchockich – Gajewska, prof. Bronisław Marciniak – były rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pleszew, był pierwszy pleszewski starosta Edward Kubisz, obecnie mieszkaniec Poznania.

Małgorzata Gulczyńska, Hanna Suchocka, Elżbieta Gajewska

„Kawałek Pleszewa do Poznania” zawiozła rodakom mocna grupa, której przewodzili obaj wiceburmistrzowie: Arkadiusz Ptak i Andrzej Jędruszek oraz wicestarosta Urszula Balicka.

W grupie reprezentującej Pleszew była też Lilla Deleszkiewicz – dyrektorka  Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Pleszewie  – która rok temu na podobnym spotkaniu na Wydziale Chemii UAM na Morasku, zawarła znajomość z prof. Mizerkiewiczem, co zaowocowało utworzeniem klasy akademickiej i podpisaniem umowy o współpracy.

Lilla Deleszkiewicz i prof. Bronisław Marciniak

Licealiści gościli już na poznańskiej polonistyce, gdzie zwiedzali nowoczesną bibliotekę im. prof. Józefa Tomasza Patroniaka.

Źródło: http://www.rc.fm/news/pleszew-spotkanie-uam.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska