Pleszew dla rowerzystów

Avatar photoIrena Kuczyńska20 czerwca 20203min
ul.-Ogrodowa-czolo.jpg

Rada Powiatu Pleszewskiego wyraziła zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew zadania utworzenia ścieżek rowerowych na drogach powiatowych na terenie miasta Pleszewa.

Chodzi o ulice: Zamkową, Ogrodową, Słowackiego, Lipową i Kazimierza Wielkiego w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”.

Na początek przypomnienie, że nie wszystkie ulice w mieście Pleszewie znajdują się pod zarządem miasta. Część ulic, a nawet tych najważniejszych jak Poznańska, od Rynku do skrzyżowania z Hallera jest drogą powiatową a od Hallera i dalej do ronda jest drogą krajową.

Wszelkie zmiany i przeróbki można wykonywać tylko na własnych ulicach, chyba, że jest porozumienie między zarządcami. Tak jak w przypadku miasta Pleszewa i powiatu, które razem zrealizują budowę ścieżek rowerowych w mieście.

W ramach projektu SMART powstanie dokumentacja ścieżki, która poprowadzi od szpitala, Wierzbową, Lipową, gdzie będzie przerobiona część chodnika, Słowackiego, Targową, Ogrodową, gdzie będzie poszerzona jezdnia o szerokość ścieżki, kosztem chodnika, Zamkową do Rynku do ratusza.
Ścieżką będzie można też dojechać z Osiedla Mieszka I do szpitala, bo powstanie ona też w ulicy Kazimierza Wielkiego, która łączy się z Targową i dalej Słowackiego, Lipową i Wierzbową ku szpitalowi.
Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak powiedział radiu Centrum, że niektóre odcinki ścieżki już są albo właśnie powstają w ramach modernizacji ulic np. Targowej czy Ogrodowej.
W końcu sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim zostanie złożony projekt na pozyskanie środków na „Budowę ścieżek rowerowych w Pleszewie”, który realizuje miasto wespół z powiatem.

Radio Centrum Pleszew dla rowerzystów


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska