Pleszew z miasteczkiem ruchu drogowego

Avatar photoIrena Kuczyńska15 października 20203min
miasteczko-ruchu-drogowego.jpg

EKO -Pleszew to projekt ekologiczny, który będzie realizowany w MiG Pleszew. Koszt  4 zadań dedykowanych przedszkolakom, uczniom i dorosłym mieszkańcom gminy, przekracza 1 200 000 zł. Jest 85 % dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Po pierwsze – miasteczko ruchu drogowego na stadionie miejskim, w tym miejscu gdzie aktualnie jest zlokalizowany stary skatepark. Nowy skatepark powstanie obok.  Projekt przewiduje powierzchnię bez asfaltu, oświetloną światłem z akumulatorów słonecznych, z małą architekturą, 11 dużych drzew i 700 roślin mniejszych nawadnianych od dołu. Do tego kursy na karty rowerowe dla uczniów klas IV.
I pierwszy egzamin w aplikacji mobilnej. Koszt tego zadania – 545 000 zł. Chodzi o upowszechnianie alternatywnych środków komunikacji – podkreśla Izabela Świątek – zastępca burmistrza MiG Pleszew.  Prawie 500 000 zł kosztować będzie doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych w czujniki powietrza, oczyszczacze powietrza, zestawy do badania wody, gleby, powietrza oraz stosowne aplikacje. Do tego 1000 godzin zajęć i warsztatów ekologicznych.
Trzecie zadanie dedykowane jest przedszkolakom. W największych przedszkolach powstaną ogródki ekologiczne ze szklarniami i zbiornikami na deszczówkę, kompostownikami i skrzyniami na warzywniki w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie… „.  Tworzone też  będą aplikacje o tematyce ekologicznej w myśl hasła Zero Waste. Koszt prawie 500 000 zł.
Czwarte zadanie dotyczy dorosłych pleszewian i segregacji odpadów. Powstanie w MiG aplikacja z wyszukiwarką, co zrobić z odpadem, który jest problemem. Kosztować to będzie 80 000 zł.
W sumie cały projekt EKO – Pleszew kosztuje 1 246 962, 66 zł, w tym 880 541 zł to dofinansowanie – powiedziała radiu Centrum Izabela Świątek – zastępca burmistrza Pleszewa. Wkrótce rozpocznie się realizacja projektu.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska