Rocznica wybuchu II wojny swiatowej

Przy pomniku 70 pułku piechoty