Pleszewski szpital w czołówce rankingu

Irena Kuczyńska20 grudnia 20203min
certyf.-czolo.jpg

W XVII Rankingu „Bezpieczny szpital 2020″, przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia,  Pleszewskie Centrum Medyczne zajmuje III miejsce w Polsce i I w Wielkopolsce.

Wśród szpitali poziomu II jest pierwszym szpitalem w Polsce. Ranking opublikował  dziennik „Rzeczpospolita”.

Pleszewskie Centrum Medyczne uczestniczy w rankingu od początku a od wielu lat zajmuje czołowe lokaty, rywalizując ze specjalistycznymi lecznicami działającymi na skalę ogólnopolską. W tej właśnie skali pleszewski szpital poprawił swój wynik z ubiegłego roku, przechodząc z miejsca V na III. W Wielkopolsce jest liderem. Jest też liderem w Polsce wśród szpitali II poziomu.

W ostatniej edycji rankingu ocena jakości świadczonych usług medycznych dotyczyła roku 2019, jednak ankiety specjalistyczne przeprowadzono w 2020 roku, co nie było łatwe ze względu na pandemię.
Do wysokiej punktacji i zdobycia przez PCM III miejsca wśród wszystkich lecznic w Polsce, przyczyniło się ciągłe poszerzanie oferty świadczeń.
W 2019 roku udało się utworzyć w Pleszewie jeden z dwóch w Wielkopolsce Ośrodek Raka Piersi. W Pracowni Elektrofizjologii prowadzone są zabiegi termo i krioablacji u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
PCM zdobyło też punkty za prowadzenie profilaktyki w ramach programów zdrowotnych np. kolonoskopia, mammografia, badania w kierunku retinopatii cukrzycowej.   Zarządzaniu jakością przyświeca przede wszystkim troska o pacjentów poprzez nadążanie za nowoczesnymi metodami leczenia różnych schorzeń oraz inwestowanie w wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także w infrastrukturę i sprzęt medyczny – podkreśla prezes PCM Błażej Górczyński.