Pleszewskie urzędy w czasie pandemii

Avatar photoIrena Kuczyńska28 października 20204min
Sąd-czolo.jpg

W Pleszewie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zmieniono zasady funkcjonowania urzędów w tym także Sądu Rejonowego w Pleszewie.
W Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz w Starostwie Powiatowym w Pleszewie podzielono urzędników na dwie grupy, które nie mają z sobą kontaktu.
Jeśli chodzi o sąd, to jest on zamknięty dla petentów, ale planowane sprawy się toczą. Świadkowie umawiani są na godziny, czekają na przesłuchanie na dworze.

W związku z podziałem pracowników na dwie grupy, urzędnicy w pleszewskim magistracie pracują na I zmianie od 7.00 do 13.00 i po dezynfekcji pomieszczeń na II zmianie do godziny 19.30. Ale dla petentów ratusz jest otwarty tylko do 13.00. Po zmierzeniu temperatury i zapisaniu swoich danych można wejść, jednak tylko wtedy, kiedy kontakt bezpośredni z urzędnikiem jest niezbędny. Co się da, załatwiajmy przez telefon lub meilem. A wnioski wrzucajmy do skrzynki – apeluje Andrzej Jędruszek – zastępca burmistrza.
Starostwo Powiatowe też pracuje na dwie zmiany z przerwą na dezynfekcję i dwoma godzinami pracy zdalnej. Podania składane są w biurze podawczym a osobiście wejść, z zachowaniem dystansu od innych kolejkowiczów, można do wydziałów na parterze – komunikacja i ochrona środowiska. W wydz. architektury, geodezji, budownictwa petent czeka w kolejce na dworze i potem załatwia sprawę z urzędnikiem w budynku.

Pracę Sądu Rejonowego w sytuacji epidemiologicznej określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Pleszewie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu. Na jego podstawie interesanci są przyjmowani przez pracowników Sądu w dwóch pomieszczeniach, wydzielonych w głównej siedzibie czyli w pałacu i w budynku obok pod numerem 21B w godzinach pracy Sądu z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję. Pisma sądowe przyjmowane są w biurze podawczym w pałacu od 8.00 do 15.00. Zgodnie z w/w zarządzeniem do budynków Sądu mogą wejść m.in. uczestnicy rozpraw w wyznaczonym terminie, pełnomocnicy, biegli, świadkowie, pracownicy Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, przedstawiciele mediów, po uprzednim zgłoszeniu... Osoby wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy, wchodzą do budynku nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia rozprawy czy posiedzenia. Sprawy sądowe toczą się normalnie, świadkowie są umawiani na określone godziny i wchodzą do budynku 5 minut przed rozpoczęciem przesłuchania.

 

 

 

 

Źródło:Radio Centrum


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska