Polski Teatr Tańca w Muzeum Ziemiaństwa

Avatar photoIrena Kuczyńska7 sierpnia 20207min
polska-szkola-tanca-2.jpg

Na IV Edycję Laboratoriów Twórczych  zaprasza do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Polska Szkoła Tańca z Poznania. Odbywać się będą w Oranżerii od 17 do 22 sierpnia. Zakończą się w sobotę spektaklem przygotowanym przez uczestników na fragmentach powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”.

Laboratoria Twórcze to projekt organizowanych corocznie przez Polski Teatr Tańca. Podczas interdyscyplinarnych spotkań, prowadzonych przez profesjonalistów, uczestnicy mają okazję poznać różne aspekty sztuki tańca, teatru tańca i tworzenia spektaklu. W tym roku do współpracy w tym projekcie zostało zaproszone Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Wydarzenie zakłada 5 laboratoriów twórczych realizowanych dzień po dniu od poniedziałku do piątku, po 6 godzin dziennie, w dwóch blokach zajęć – części wykładowej (1,5h) i warsztatowej (5h), zakończonych w sobotę cyklem prób i realizacją spektaklu. Na każde z laboratoriów zapraszamy 50 osób, z czego 15 musi stanowić stałą grupę, aktywnie uczestniczącą w realizacji spektaklu, stanowiącego zwieńczenie projektu – zachęca Anna Koczorowska z Polskiej Szkoły Tańca w Poznaniu.
W Warsztatach mogą uczestniczyć  uczniowie szkół średnich, studenci, osoby dorosłe, seniorzy.
Bazą do zajęć będą fragmenty powieści „Ferdydurke”. Przewidywane są warsztaty tematyczne:
poniedziałek, 17 sierpnia 2020
10.30-12.00 – wprowadzenie
12.00-17.00 – zajęcia
LABORATORIUM SŁOWA
prowadzenie: Paulina Jaksim, Sandra Szatan, Paweł Malicki
Będzie to praca z tekstem i sensem tego, co wspólnie tworzymy. Będziemy opierać się na fragmentach dzieł Gombrowicza i poprzez pracę z jego słowem odkrywać go na nowo. To będzie praca osnuta wokół neologizmów, zdrobnień, cytatów, dyskusji, zadań aktorskich i improwizacyjnych z użyciem środków werbalnych. Skupimy się na dramaturgicznym ujęciu całości, spójności wobec głównego pomysłu i konsekwencji w budowaniu określonych elementów składowych.

wtorek, 18 sierpnia 2020
10.30-12.00 – wprowadzenie
12.00-17.00 – zajęcia
LABORATORIUM RUCHU
prowadzenie: Agnieszka Jachym, Patryk Jarczok, Daniel Michna
Podczas laboratorium ruchu zapoznamy uczestników z metodami improwizacji, jakimi często posługują się tancerze w swojej pracy przy tworzeniu spektakli. Punktem wyjścia dla naszych działań będzie ciało jako instrument, z którego wydobywamy ruch oraz przestrzeń, w której działamy indywidualnie i grupowo. Będziemy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań w ciele, a poprzez gry i zadania wcielimy się w swoje różne oblicza.

środa, 19 sierpnia 2020
10.30-12.00 – wprowadzenie
12.00-17.00 – zajęcia
LABORATORIUM GESTU
prowadzenie: Evelyn Blue, Julia Hałka, Katarzyna Rzetelska
To warsztat, przywracający szczególną uwagę naszym gestom, postawom i mimice, które podkreślają znaczenie naszych relacji z drugą osobą oraz mają wpływ na stworzenie formy całego ciała i jego odbioru przez nasze otoczenie. Spróbujemy wykorzystać dostępne nam narzędzia pozawerbalne jako środki określające status społeczny jednostki. Przyjrzymy się pojedynczym elementom naszego ciała i ruchu, współgrającym ze sobą jak i uniezależnionym od całości.

czwartek, 20 sierpnia 2020
10.30-12.00 – wprowadzenie
12.00-17.00 – zajęcia
LABORATORIUM DŹWIĘKU
prowadzenie: Kacper Bożek, Zbigniew Kocięba, Dominik Kupka
Warsztat ten pozwoli uczestnikom na czynny udział w tworzeniu warstwy muzycznej i dźwiękowej spektaklu, przy wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań twórczych. Wykorzystując między innymi ciało jako instrument, w tym również nasze głosy, stworzymy materiał, który będziemy mogli modyfikować poprzez zabawę rytmem i tempem. Inspirując się kulturą ziemiańską i wykorzystując pieśni czy przyśpiewki, sprawdzimy jak w „gombrowiczowski” sposób warstwa akustyczna może zostać włączona w relacje ze słowem, ruchem i kostiumem.

piątek, 21 sierpnia 2020
10.30-12.00 – wprowadzenie
12.00-17.00 – zajęcia
LABORATORIUM OBRAZU
prowadzenie: Emily Wong-Adryańczyk, Katarzyna Kulmińska, Jerzy Kaźmierczak
Naszym zadaniem będzie opracowanie warstwy wizualnej, w tym nie tylko stroju, jaki będzie współgrał i współtworzył ideę spektaklu, ale również przestrzeni scenicznej, która niesie ze sobą swój sens. Będziemy rozszerzać konteksty wizualne i twórcze poprzez indywidualną pracę z materiałem- jego przetwarzaniem, nadawaniem mu formy, poszukiwaniem symboliki i wykorzystaniem w odpowiednim, przemyślanym kontekście.

sobota, 22 sierpnia 2020
10.30-15.00 – cykl prób
16.00-17.00 – spektakl
PREZENTACJA SPEKTAKLU
opartego na fragmentach powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
Spektakl będzie podsumowaniem całotygodniowej pracy podczas warsztatów, z udziałem publiczności złożonej z zainteresowanych osób oraz pozostałych uczestników laboratoriów – ich części wykładowej.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w projekcie:
Wystarczy wysłać zgłoszenie do 12 sierpnia br.  na adres mailowy: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl lub zadzwonić nr 62 741 30 39 ze wskazaniem, w którym bloku tematycznym chcemy uczestniczyć  lub też zgłosić chęć codziennego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach, łącznie z prezentacją spektaklu dnia ostatniego; podając swoje dane imienne i teleadresowe (numer telefonu, adres mailowy).
Należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie w związku z Covid-19

Projekt jest  dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Regulamin i oświadczenia dostępne TUTAJ


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska