Pomnik Historii w Dobrzycy

Avatar photoIrena Kuczyńska11 grudnia 20185min
Czoło.jpg

Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy został wpisany na listę Pomników Historii.

Dokument poświadczający to prestiżowe wyróżnienie, na gali „100 Pomników Historii na Stulecie Niepodległości” z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał dyrektor Wiesław Kaczmarek.

Wśród 14 nowych obiektów wpisanych na listę Pomników Historii
1. Przemyśl – zespół staromiejski
2. Przemyśl – Twierdza Przemyśl
3. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
4. Gdańsk –  Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
5.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
6. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
7. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
8. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
9.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
10. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
11. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
12. Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha
13. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
14. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów

W sumie na liście najwybitniejszych i najważniejszych w Polsce zabytków jest 105 obiektów, a w Wielkopolsce południowo – wschodniej tylko Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy.

Najbliższe obiekty uznane za Pomniki Historii to: zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą, Zespół Klasztorny Kongregacji św. Filipa Neri w Głogówku (Gostyń), założenie rezydencjonalno-ubanistyczne w Rydzynie, zespół dworsko-parkowy w Koszutach, zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym w Kórniku, zespół pałacowy wraz z ogrodem i parkiem w Rogalinie. Łącznie na terenie Wielkopolski (wraz z Dobrzycą) znajduje się od dziś jedynie 11 obiektów posiadających tę wyjątkową rangę.

Obiektowi wyróżnionemu statusem Pomnika Historii przysługuje prawo posługiwania się specjalnym logotypem, zawierającym motyw łuku gotyckiego. Starania o nadanie statusu Pomnika Historii ZP-P w Dobrzycy rozpoczęły się w 2013 roku.

Należało opracować szczegółową dokumentację historyczną. Zadania tego podjął się Stanisław Borowiak – pracownik Muzeum. Kolejnym etapem było przejście procedury weryfikacji dokumentacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i poddane ocenie przez specjalnie powołaną komisję przy Ministrze. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosek o nadanie Zespołowi Pałacowo-Parkowemu w Dobrzycy statusu Pomnika Historii został przedłożony Prezydentowi RP – podkreśla Wiesław Kaczmarek – dyrektor MZ w Dobrzycy

Foto udostępnione przez Wiesława Kaczmarka

Relacja z uroczystości 
Relacja z uroczystości

105 Pomników Historii na 100 - lecie odzyskania niepodległości

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska