Pomysły na zielony Pleszew

Avatar photoIrena Kuczyńska25 maja 20184min
Nowe-tereny-zielone-w-Pleszewie.jpg

W pleszewskim ratuszu trwają prace nad koncepcją zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż torów kolejki wąskotorowej, na cmentarzu ewangelickim i na terenie dawnego cmentarza żydowskiego.

Na pierwszy ogień pójdzie plac pomiędzy ulicami Ogrodową i Targową, gdzie będzie buforowy parking na 200 aut, a przy torze ekspozycja akcesoriów kolejowych z przesuniętą w to miejsce lokomotywą z wagonikiem.

 Teren zielony będzie od Ogrodowej do Targowej przy torach, gdzie też powstanie parking buforowy na 200 aut

Na nowo będzie zagospodarowany deptak na Nerze przy ul. Strumykowej

Projekt przewiduje też budowę ciągu pieszo – rowerowego z zielenią wzdłuż toru od ulicy Targowej do Lipowej z zagospodarowaniem pokolejowego nieużytku za fabryką Spomasz i dalej od Lipowej wzdłuż Neru naprzeciwko ogrodów działkowych.

Przy torach pomiędzy Targową i Lipową będzie ciąg pieszo - rowerowy Teren od Lipowej  przy Nerze też jest ujęty w planie

Aktualnie – co potwierdza radiuCENTRUM zastępca burmistrza – Andrzej Jędruszek – urzędnicy pracują też nad projektem przyszłego parku pamięci, jakim stanie się cmentarz poewangelicki, pełen ciekawych nagrobków osób, które wpisały się w historię miasta Pleszewa.

 Cmentarz ewangelicki 

Precyzowany jest też pomysł na upamiętnienie pleszewskich Żydów na dawnym kirkucie, gdzie planowana jest tablica pamiątkowa i dużo nowych nasadzeń.

"Żydowski lasek" czyli resztki po kirkucie - cmentarzu, na którym chowano wyznawców religii mojżeszowej

Na realizację pomysłów na „zielony Pleszew” miasto będzie starać się o pieniądze z projektów unijnych.

Źródłohttp://www.rc.fm/news/pleszew-po-kolei.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska