Powrót kasy w spółdzielni mieszkaniowej

Avatar photoIrena Kuczyńska11 maja 20203min
kasa-czolo.jpg

Od 18 maja Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pleszewie uruchamia kasę.Apeluje też do osób, które w czasie epidemii przeszły na płacenie przez internet, żeby nadal to robiły.
Pleszewianie na tę informację czekali, zwłaszcza ci, którzy nie korzystają z konta internetowego. Anna Konieczna wiceprezes Spóldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 na terenie kraju, podjęliśmy decyzję aby od dnia 18 maja br. przywrócić możliwość dokonywania wpłat w kasie Spółdzielni przy ul. Reja.

Biorąc pod uwagę nadal istniejące ryzyko zarażeń, spółdzielnia zastosuje środki bezpieczeństwa:
– do siedziby spółdzielni będą mogły wejść tylko osoby posiadające maseczki oraz rękawiczki ochronne,
– w holu przy kasie będą mogły znajdować się tylko dwie osoby, z zachowaniem 2m odstępu od siebie,
– pozostałe osoby będą musiały oczekiwać przed wejściem do budynku Spółdzielni, z zachowaniem 2m odstępu,
– zaleca się użycie środka dezynfekującego znajdującego się przy okienku kasowym.

Anna Konieczna zachęca osoby, które dotychczas przekazywały wpłaty drogą elektroniczną, aby nadal korzystały z tej możliwości.

W trosce o Państwa zdrowie prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń i ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółdzielni do załatwiania spraw pilnych i wymagających osobistego spotkania.

Warto wziąć pod uwagę, że kontakt bezpośredni z pracownikami Spółdzielni ze względu na wykonywane obowiązki służbowe, może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców spółdzielczych bloków. Zarząd Spółdzielni rozważył pomysł zainstalowania w kasie terminalu, ale odstąpiono od niego, bo koszty generowane przez terminal, musiałaby ponosić spółdzielnia, czyli także ci członkowie i mieszkańcy, którzy korzystają z przelewów internetowych.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska