Prezydent RP w CKiW OHP?

Avatar photoIrena Kuczyńska29 kwietnia 20182min
ohp-młodzieżczolo.png

W pierwszy weekend czerwca Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbędzie się ogólnopolska uroczystość – 60 lecie utworzenia Ochotniczych Hufców Pracy. Patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Jubileusz powstania OHP wpisuje się w dwa ważniejsze jubileusze: 100 – lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100 – lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej.

5 czerwca zjadą do Pleszewa przedstawiciele młodzieży kształcącej się w Ochotniczych Hufcach Pracy w całej Polsce. 115 młodych ludzi weźmie udział w teście wiedzy historycznej pod hasłem „O niepodległość Rzeczpospolitej” – informuje dyrektor CKiW OHP w Pleszewie Krystian Piasecki

Dla laureatów przygotowano nagrody, ale najważniejsze jest krzewienie wśród młodych ludzi szacunku do przeszłości oraz wiedzy o historii Polski, historii Wielkopolski oraz historii OHP, czyli placówek, dzięki którym mogą zdobywać wykształcenie.

CKiW OHP w Pleszewie powstało 24 lata temu w dawnych obiektach wojskowych. Kształci i wychowuje młodzież ale też przechowuje pamięć o żołnierzach, którzy dawno Pleszew opuścili.

Pierwsza strona Gazety Pleszewskiej z artykułem informującym o powstaniu w koszarach CKiW OHP z października 1994 roku

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska