Przywieźliśmy Wam trochę Pleszewa do Poznania

Avatar photoIrena Kuczyńska16 marca 201714min
DSC00658-1280x853.jpg

W Collegium Chemicum odbyło się spotkanie pleszewian. Jedni przyjechali z Pleszewa, drudzy mieszkają w Poznaniu, ale wciąż czują się pleszewianami.

W Collegium Chemicum,  z prawej dziekan wydziału chemii prof. Henryk Koroniak

To już trzecie z kolei spotkanie pleszewian w Poznaniu. Dwa lata temu rodaków gościł w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jego prezes prof. Andrzej Gulczyński. Rok temu w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza podejmował pleszewian prof. Bronisław Marciniak  – rektor UAM w latach 2008 – 2016. Wczoraj pleszewianie spotkali się w Campusie UAM na Morasku w Collegium Chemicum, gdzie prof. Marciniak kieruje Zakładem Chemii Fizycznej.

prof. Henryk Koroniak, burmistrz Marian Adamek, wicestarosta Eugeniusz Małecki

Gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Chemii UAM prof. Henryk Koroniak. Z Pleszewa do Poznania przyjechał burmistrz dr Marian Adamek, wiceburmistrz dr hab. Arkadiusz Ptak, wicestarosta Eugeniusz Małecki, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Renata Garsztka, radne: Bernadeta Gawrońska, Elżbieta Hyla, Jolanta Molska, radni: Dariusz Dryjański, Marian Suska, ks. prałat Henryk Szymiec – proboszcz parafii farnej, dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Marta Mandziuk, dyrektor Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica Lilla Deleszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych Iwona Kałużna, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Anetta Zacharczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak, pracownicy wydziału promocji urzędu miasta i gminy oraz starostwa powiatowego, szefowa ,,Gazety Pleszewskiej” Zuzanna Musielak – Rybak.

Andrzej Gulczyński, Bronisław Marciniak, Hanna Suchocka

Przed godziną 17.00 sala wykładowa w Collegium Chemicum zaczęła wypełniać się osobami, które mieszkają w Poznaniu a wywodzą się z Pleszewa. Przyjechała Hanna Suchocka – była premier, ambasador RP na Watykanie – absolwentka pleszewskiego liceum. Towarzyszyła jej siostra Elżbieta Gajewska. Był  obecny dziekan wydziału filologii polskiej prof. Tomasz Mizerkiewicz – absolwent ,,Staszka”. Dotarł  na spotkanie pleszewski starosta Edward Kubisz z córką Anią – absolwentką ,,Staszka”. Przyszła dr Katarzyna Cnotliwa – Machowiak – geolog, aktualnie zatrudniona na Politechnice Poznańskiej. To tylko kilka osób, które znam z imienia i nazwiska, ale uczestników spotkania było znacznie więcej.

Edward Kubisz – pierwszy pleszewski starosta, Arkadiusz Ptak – wiceburmistrz, Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego, Anna Kubisz

Prowadzący spotkanie prof. Henryk Koroniak  podkreślał, że wydział chemii, którym zarządza jest jednym z najnowocześniejszych w tej części Europy. W październiku 2016 roku naukę podjęło 1300 studentów, w tym 400 na I roku. Przetrwało pierwszorocznych 280.  Wydział zatrudnia 120 doktorantów, dziekan podkreślał, że  ma potencjał i spełnia wszystkie standardy nowoczesności. Podczas spotkania było zwiedzanie bardzo nowoczesnego budynku i kilku pracowni  oraz biblioteki. Robiły wrażenie. Dziekan podkreślał współpracę Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z jego wydziałem.

Anna Bogacz

Jednak przed zwiedzaniem  budynku Collegium Chemicum była promocja Pleszewa. Wszak goście po to przyszli, żeby poczuć przez chwilę atmosferę rodzinnego miasta. Anna Bogacz – rzeczniczka pleszewskiego magistratu, zaprezentowała film o wydarzeniach, które miały miejsce w Pleszewie w roku 2016.  Zapoznała też z najnowszym ”Rocznikiem Pleszewskim”.
Burmistrz Marian Adamek zaprosił ,,poznańskich pleszewian” do miasta, w którym ,,już nie zobaczą dworca PKS, nie zobaczą też dworca PKP”, bo te miejsca w mieście są lub będą wkrótce rewitalizowane.

Wicestarosta Eugeniusz Małecki mówił o dobrym pleszewskim szpitalu, o szkołach, domach pomocy. Pani Hannie Suchockiej przypomniał lata 1992 1993, kiedy jako wojewoda kaliski gościł ją – czyli premiera RP w Kaliszu. Zaprosił wszystkich na uroczystości jubileuszowe powiatu, który w 2018 roku będzie obchodzić  dwusetne urodziny.

Prof. Andrzej Gulczyński

Wykład okolicznościowy o pleszewianach związanych z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza wygłosił prof. Andrzej Gulczyński. Przypomniał, że jako uczeń pleszewskiego liceum bardzo lubił chemię, był nawet w klasie o profilu chemicznym. – Ale mama mówiła: zobacz tego Bronka Marciniaka, tyle się musi uczyć, wybierz coś innego. I wybrałem historię, którą też lubiłem – mówił prof. Gulczyński – prawnik i historyk w jednej osobie. Przypomniał, że z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza jest związana prof. Hanna Suchocka. Mówił o prof. Michale Sobeskim – urodzonym w Pleszewie – jednym z czterech założycieli Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Józefie Górskim – (urodzonym w Szymanowicach) absolwencie pleszewskiego liceum – późniejszym rektorze Akademii Handlowej (Akademia Ekonomiczna), Józefie Suchockim, który wraz z Józefem Górskim zdawał pierwszy egzamin dojrzałości w pleszewskim liceum w 1923 roku, ale potem zamienił studia prawnicze na farmację i prowadził aptekę rodzinną w Pleszewie.

Z prof. Tomaszem Mizerkiewiczem

Prof. Gulczyński mówił o prof. Bronisławie Marciniaku, którego portret w gabinecie rektora UAM już zawsze będzie wisiał, mówił o prof. Marku Marciniaku, o prof. Tomaszu Mizerkiewiczu – dziekanie wydz. filologii polskiej, wspomniał pochodzącą z Dobrzycy dr Romanę Łapę z wydz. polonistyki, prof. Ryszarda Tanasia z wydz. fizyki – także obecnego na spotkaniu pleszewian.

Od lewej dr Katarzyna Cnotliwa – Machowiak

Dla mnie spotkanie pleszewian w Poznaniu miało wymiar osobisty. Zarówno prof. Andrzej Gulczyński jak i prof. Tomasz Mizerkiewicz – to moi uczniowie. Uczyłam ich języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica.  Z przyjemnością obserwuję ich naukowe kariery i wspominam z wielkim sentymentem.  Obecna na spotkaniu dr hab.Katarzyna Machowiak – geolog z Politechniki Poznańskiej była nawet w mojej klasie. A wspomniana przez dr A. Gulczyńskiego dr hab. Romana Łapa była z tej samej klasy.

Z prof. Andrzejem Gulczyńskim

Z Katarzyną Cnotliwą – Machowiak foto Zuzanna Musielak – Rybak

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pleszewskie ciasteczko z herbem miasta upieczone w piekarni Grażyny, Tomasza i Jana Vogtów. Była kawa, ciastka, pleszewskie wydawnictwa, które chętnie kupowano. Spotkanie na pewno było okazją do wspomnień, przypomnienia sobie rodzinnego miasta a także zwiedzenia bardzo  nowoczesnego campusa na Morasku, którego budowa ruszyła w końcówce lat 90.

Goście

Goście od lewej Witek Puchalski

Katarzyna Staszak

Goście

Goście

Elżbieta Gajewska – druga od lewej

Iwona Kałużna, Lilla Deleszkiewicz, Hanna Suchocka, Anetta Zacharczuk

Irena Kuczyńska, Hanna Suchocka, Elżbieta Gajewska, ks. Henryk Szymiec

W bibliotece

Arkadiusz Ptak i Tomasz Mizerkiewicz

Lilla Deleszkiewicz i Tomasz Mizerkiewicz

Pleszewskie wydawnictwa

Goście

Zwiedzanie Collegium Chemicum – tot. Zuzanna Musielak – Rybak


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska