Rekordowy nabór uczniów do klas pierwszych szkół średnich

Irena Kuczyńska9 sierpnia 20225min
Szkoły średnie w Pleszewie z rekordowym naborem do klas pierwszych. Do 29 oddziałów, w pięciu placówkach, przyjęto ponad 800 osób i jeszcze są wolne miejsca.
294154538_1863605900697296_3580517107137871908_n.jpg

 

Najwięcej absolwentów podstawówek wybrało Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, gdzie największym powodzeniem cieszy się klasa technika fotografii i multimediów oraz logistyki i mechatroniki.

Multimedia na Zielonej

Od września szkoły średnie w Pleszewie będą pękać w przysłowiowych szwach. Takiego naboru nie było od lat. Do 8. klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie już przyjęto 271 uczniów a jeszcze zostało 12 wolnych miejsc, do wykorzystania w rekrutacji uzupełniającej – potwierdza Sławomir Sobczyk – naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie

 Telewizyjny Staszek

Siedem oddziałów tworzy Liceum im. St. Staszica , co jest ewenementem w 103 – letniej historii Alma Mater Pleseviensis. Powstaną tu m.in. dwa oddziały medyczne, utworzone we współpracy z TV Proart, dwa telewizyjne, ekonomiczny, politechniczny, artystyczny. Tu przyjęto w sumie 182 osoby i jeszcze jest 21 miejsc.To dane na 1 sierpnia 2022 roku pozyskane od naczelnika Sobczyka.

Oblężona usługówka

Tyle samo oddziałów co “Staszek” , czyli 7, utworzy od 1 września Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, który prowadzi edukację w zakresie szkoły branżowej I stopnia. Także tu trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca i wiele jeszcze może się zmienić.

ZSU-G w Pleszewie
Weterynarze w Marszewie

Sześć oddziałów 24 – osobowych utworzy od września Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, dla którego organem prowadzącym jest minister rolnictwa. Powstała tu też klasa w zakresie szkoły branżowej. A największe powodzenie ma specjalność  technika weterynarii, jest jeden oddział cały i połowa klasy dwuzawodowej – informuje dyrektorka Grażyna Borkowska.

ZS CKR w Marszewie
 Bez zmian w NLO

Jeden oddział utworzyło Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące , które prowadzi Stowarzyszenie AGO Trójka.

Wszystko nowe na Zielonej

Warto dodać, że zakończył się, trwający prawie rok, kapitalny remont budynku ZST na Zielonej. Nowy rok szkolny rozpocznie się w pięknych, nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych przestrzeniach, z nową dyrektorką Izabelą Mikstacką – Mikułą, – pierwszą kobietą w 60 – letniej historii szkoły.

ZST w Pleszewie od prawej nowa dyrektor Izabella Mikstacka – Mikuła

***
Takie dobre nabory do pleszewskich szkół wynikają z sytuacji demograficznej. Klasy ósme opuściły w czerwcu prawie dwa roczniki – sześciolatki i siedmiolatki, które 8 lat temu, naukę rozpoczynały.