Remonty w dawnych koszarach

Irena Kuczyńska21 lipca 20202min
wymiwna-dachu-na-stołowce-czoło.jpg

Trwają remonty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które zlokalizowano w dawnych wojskowych koszarach.

Rozpoczął się remont dachu na budynku stołówki, wkrótce liftingowi będzie poddany dawny wojskowy magazyn żywnościowy – powiedział radiu Centrum dyrektor placówki Krystian Piasecki.
Większość budynków w dawnych koszarach została budowana jeszcze w czasach pruskich. Stopniowo, przy finansowym wsparciu Komendy Głównej OHP czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW, pod okiem konserwatora zabytków, są odnawiane.
Trwa wymiana dachu na budynku dawnej wojskowej jadalni z 1917 roku, który nadal jest jadalnią. W budynku będzie wymienione CO, wyremontowana będzie kuchnia. W planie jest termomodernizacja dawnego magazynu żywnościowego, gdzie zostaną zachowane dawne elementy umożliwiające przechowywanie żywności na wypadek wojny i braku prądu. Tam powstaną pracownie: budowlana, fryzjerska, ślusarska i ogrodnicza.

Plan przewiduje też  modernizację jednego piętra internatu, gdzie mieszka młodzież. No i audiowizualna sala dawnego kina Pluton. Na jej zagospodarowanie, po dociepleniu ścian i wymianie dachu,  też jest pomysł – mówi dyrektor Krystian Piasecki.

Wszystkie powojskowe budynki utrzymane są w kolorystyce ceglasto – żółtej, a CKiW OHP znajduje się w dawnych koszarach już 26 lat.