Danuta Szablewska wn uczka Wróblewskich – właścicieli sklu z rowerami