Rury z czasów Stefana Batorego

Avatar photoIrena Kuczyńska2 lipca 20185min
Ta-rura-rura-czolo.jpg

Są najnowsze wyniki badań drewnianych rur wodociągowych wykopanych w lipcu ubiegłego roku w Pleszewie.

Przypomnijmy, że podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Łąkowej i Poznańskiej, wydobyto z ziemi dwie drewniane rury o średnicy 30 cm i średnicy przepływu wody około 10 cm.https://irenakuczynska.pl/historia-pleszewa-wychodzi-spod-ziemi-archeolog-wstrzymuje-modernizacje-sieci-kanalizacyjnej/

Znaleziska zostały wysłane do Biskupina, a stamtąd do Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie.

Prof. dr Marek Krąpiec określił wiek sosny pospolitej, która została użyta do produkcji rury. Zastępca burmistrza Pleszewa Andrzej Jędruszek potwierdził radiuCENTRUM, że jedna sosna została ścięta w 1580 roku, druga cztery lata później.

Wodę z Neru pleszewianie wykorzystywali już w wiekach średnich. Maria Majczakówna w broszurze „Pleszew w wiekach średnich” wydanej przez Wydawnictwo „Kurier Pleszewski” w roku 1925 pisze, że „położenie Pleszewa nad rzeką niezmiernie przyczyniało się do utrzymania czystości, a nie każde miasto było w tym szczęśliwym położeniu”. Badaczka pleszewskich dziejów pisze, że „wodę z rzeki rozprowadzano wodociągami  po całym mieście, które były znane od dawna. Dzięki temu w Pleszewie w XVI wieku było kilka łaźni”. Ówcześni mieszkańcy miasta uważali kąpiel za najskuteczniejszy środek przeciw wszelkim chorobom – pisze badaczka pleszewskich dziejów Maria Majczakówna.  Więcej o rzece Ner, którą pół wieku temu wpuszczono w kanał, w tym linku:https://irenakuczynska.pl/opowiesc-o-rzece-ner-ktora-pol-wieku-temu-wpuszczono-kanal/

Z opracowania Marji Mańczakówny  wynika, że Pleszew  mógł być otoczony murami. Biegły one wzdłuż ulicy Garncarskiej, Kilińskiego i Tyniec. A uliczka Bramkowa wiodła ku bramie miejskiej.

Na pewno w latach 80. XVI wieku były już w mieście studnie i pierwsze młyny. W „Dziejach Pleszewa” można przeczytać, że Pleszew „przeżywał wtedy pomyślny rozwój gospodarczy a szeregowano go zaraz po Kaliszu i Koźminie”.

W 1580 roku  odnotowano 86 rzemieślników zrzeszonych w 9 cechach m.in. krawieckim, szewskim. Dwa razy w roku odbywały się jarmarki: na św. Floriana i w sierpniu na św. Jana.

Administracyjnie Pleszew w 1580 roku należał do powiatu kaliskiego i do województwa kaliskiego. Przez  miasto przebiegał trakt z Poznania do Kalisza i dalej do Krakowa i Wrocławia.

Był miastem prywatnym, szlacheckim a w latach 80. XVI wieku należał do rodziny Kościeleckich, którzy przeszli na protestantyzm i kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela (którego byli patronami) przekazali luteranom. Katolikom pozostał kościółek św. Ducha za murami miasta.https://irenakuczynska.pl/ulica-sw-ducha-zaczela-sie-krola-zygmunta-starego-ksieznej-anny-raciborskiej/ i kaplica św. Floriana przy szosie jarocińskiej.

Jeśli chodzi o to, jak wyglądało państwo polskie w roku  1580, to trzeba podkreślić, że od 1569 roku   – kiedy to zawarto Unię Lubelską, Polska i Litwa były jednym państwem – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, którą władał król elekcyjny Stefan Batory.

Wracając do rur wykopanych z ziemi w lipcu 2017 roku,  po zaimpregnowaniu, wrócą do Pleszewa i będą świadczyć o tym, że cztery wieki temu mieszkali tu nowocześni i postępowi ludzie.

Źródło:http://www.rc.fm/news/pleszew-rury-z-1580-roku.html

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska