Są pieniądze na aktywizację zawodową, w tym na “zielone miejsca pracy”

Irena Kuczyńska13 września 20212min
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 2 500 000 zł  na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim. Porównywalne środki otrzymała Środa Wielkopolska oraz Kalisz. 10 września ruszył nabór wniosków - powiedział radiu Centrum Piotr Janiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.
pup4.jpg

Pieniądze pochodzą z rezerwy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Oferta dotyczy aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej w obszarze zielonych  miejsc pracy oraz aktywizacji wynikającej z diagnozy lokalnego rynku pracy tj. osób długotrwale bezrobotnych, osób 45+ oraz wsparcia działań przedsiębiorczych.

Projekty trzeba rozliczyć do końca roku, co jest ważne w przypadku staży, muszą się zakończyć 31 grudnia. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie rozpoczął nabór wniosków: na podjęcie działalności gospodarczej, na co można otrzymać 15 000 zł, na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 20 000 zł na każde stanowisko pracy,  roboty publiczne, staże, bony szkoleniowe, szkolenia, studia podyplomowe.

Po raz  pierwszy pleszewski PUP  wchodzi w obszar “Zielonych miejsc pracy”, kierując ofertę wsparcia dla branży odnawialnych źródeł energii OZE.

Zasady udzielania środków na wymienione  formy pomocy oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej PUP: pleszew.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu w siedzibie Urzędu ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew lub pod numerem telefonu 627427-425
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej I piętro pokój nr 12 wew.263
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego I piętro pokój nr 12 wew. 263
– roboty publiczne I piętro pokój nr 16 wew. 266
– staże I piętro pokój nr 13 wew. 264
– bony szkoleniowe Parter Punkt Obsługi Klienta wew. 275-277
– szkolenia Parter Punkt Obsługi Klienta wew. 275-277
– studia podyplomowe I piętro pokój nr 16 wew. 266