Zdjęcia z albumu 1. F. i L. Kwiecińscy z najstarszym synem 2. Na podwórku przed domem z dziećmi

Kwiecińscy na podwórku