Stary dom będzie miał nowy dach i nową elewację

Irena Kuczyńska11 października 20213min0
Prawie 650 000 złotych kosztować będzie termomodernizacja XIX- wiecznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Podgórnej. Połowa tej kwoty pochodzi z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, połowa z środków Powiatu Pleszewskiego.
6-2.jpg

 

Budynek jest sędziwy – został zbudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku.

ul. Podgórna w czasach zaboru pruskiego – z lewej budynek DPS-u Foto Muzeum Regionalne
Obecny Plac Wolności – tak wyglądał w czasach zaboru pruskiego – w głębi widać budynek, w którym aktualnie znajduje się DPS

Trudno doprecyzować, od kiedy wchodził w skład „Zakładów im. Josta – Streckera”, placówki opiekuńczej, założonej i prowadzonej przez pastorów parafii ewangelickiej najpierw Karla Streckera, potem Josta dla osieroconych chłopców, później też dziewczynek, dla starców, dla kalek i osób niezdolnych do pracy. Placówka pod nazwą „Zakłady im. Josta i Streckera” funkcjonowała do 1945 roku. Ostatnim dyrektorem był pastor Joachim Stoltz.

W 1945 roku ludność ewangelicka, w tym rodzina pastora Stoltza, opuściła Pleszew a nieruchomości zagospodarowano pod potrzeby upaństwowionego domu pomocy społecznej. W budynku, który aktualnie podlega termomodernizacji mieści się sala widowiskowa i pokoje mieszkalne dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Budynek przed remontem
Budynek przed remontem

Remont przewiduje wymianę dachu, wraz z rynnami i rurami odprowadzającymi wodę, instalację odgromową, wymianę części okien i drzwi, docieplenie elewacji styropianem i odnowieniem elewacji z zachowaniem dotychczasowego charakteru budynku – tłumaczy radiu Centrum Jacek Rejek – kierownik działu organizacyjno – gospodarczego DPS u w Pleszewie.

Termomodernizacja budynku, jednej z architektonicznie ciekawszych budowli w okolicy Placu Wolności im. Jana Pawła II, potrwa do końca roku.