Szenica i dom kultury

Avatar photoIrena Kuczyńska1 stycznia 20192min
Dom-Kultury.jpg

Jednogłośnie pleszewscy radni przegłosowali budżet na 2019 rok.

Na inwestycje przeznaczono 15 000 000 złotych i w tym są dotacje ze środków zewnętrznych – podkreśla zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek.

Dochody MiG Pleszew na 2019 rok zaplanowano na poziomie 128 000 000 zł, wydatki 140 000 000, w tym na inwestycje 15 000 000 zł.

Priorytetem władz Pleszewa są inwestycje z dofinansowaniem. Najkosztowniejszą będzie przebudowa drogi z Pleszewa do Korzkiew, gdzie już budowana jest kanalizacja. Nowa jezdnia oraz biegnący obok ciąg pieszo – rowerowy kosztować ma 9 000 000 złotych, z czego 3 000 000 zł miasto pozyska z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Do czerwca ma być zakończona przebudowa dawnej parowozowni na Dom Kultury. Koszt 6 000 000 zł, z czego 4 800 000 zł – to dofinansowanie.

Większe koszty wygeneruje w 2019 roku oświata. Mniejsza będzie subwencja oświatowa, bo z systemu od września zniknie około 300 uczniów – gimnazjalistów oraz 6 – latków, którzy wcześniej poszli do szkoły i teraz idą do szkół średnich.

Przy mniejszej subwencji utrzymać trzeba będzie wszystkie szkoły – podkreśla Andrzej Jędruszek.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska