Antczak Pleszew

IMG_0585-Kopiowanie.jpg
Irena Kuczyńska2 lutego 201715min0
Marciniaki, Kałużni, Antczaki, Szymczaki i Michalaki – to najpopularniejsze nazwiska w mieście i gminie Pleszew. Prawie co setny  pleszewianin nosi nazwisko Marciniak, co dwieście trzydziesty to Kaczmarek. Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Pleszew (2017). A oto pełna lista dziesięciu najpopularniejszych nazwisk: Marciniak (287), Kałużny (a)  (244), Antczak (200), Szymczak (188), Michalak (187), Kubiak […]