Bogusław gm. Gołuchów

Hotel-Bogusław-na-sprzedaz.jpg
Irena Kuczyńska5 kwietnia 201716min0
To jest hotel mojego pradziadka – tak Teresa Ramsden zd. Trojanowska zareagowała na zdjęcie Hotelu Bogusław zrobione ponad 100 lat temu. Słyszała o nim, ale po raz pierwszy zobaczyła je na blogu Kilka dni temu przybliżyłam historię powiatu pleszewskiego, który utworzono w 1817 roku po Kongresie Wiedeńskim w Wielkim Księstwie Poznańskim w granicach państwa pruskiego. […]