Dominik Stefaniak Lenertowice

2x.jpg
Irena Kuczyńska10 października 20217min0
Na kościele parafialnym w Lenartowicach (pow. pleszewski) odsłonięto tablicę upamiętniającą Małgorzatę i Dominika Stefaniaków, którzy w połowie XIX wieku zainwestowali prawie 1000 talarów na odnowę miejscowego kościółka, bardzo zaniedbanego. Tablicę, umieszczoną nad odnowionym nagrobkiem, zmarłego w 1866 roku Dominika, ufundowali potomkowie Stefaniaków i odsłonili ją podczas rodzinnego zjazdu.