Edward Horoszkiewicz Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew