Nie dla budowy kurnikow w Kowalewie

Ferma.jpg
Irena Kuczyńska23 stycznia 20222min0
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu utrzymało w mocy decyzję burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy fermy drobiu w Baranówku w gminie Pleszew. Od niniejszej decyzji inwestorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego   Przeciwko budowie 16 kurników, w których miało być hodowanych 8 000 000 kurczaków, protestowali […]

Kurniki-czoło.jpg
Irena Kuczyńska4 lutego 20213min0
Mieszkańcy Kowalewa, Baranówka, Osiedla Królewskiego i Piastowskiego w Pleszewie przygotowują do władz MiG Pleszew protest z apelem o wstrzymanie zgody na budowę 16 kurników, w których jednorazowo ma być hodowanych 1 800 000 kurczaków, czyli 8 000 000 sztuk rocznie. Obawiają się nieprzyjemnych zapachów, braku wody, spadku wartości okolicznych posesji. Sprawa jest na etapie zbierania […]