Odpust w parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w zegocinie pow. pleszewski