Osiedla MiG Pleszew

anita-szczepaniak-korzkwy.jpg
Irena Kuczyńska23 marca 20192min0
W Mieście i Gminie Pleszew coraz częściej zdarza się łączenie funkcji radnego i sołtysa oraz przewodniczącego osiedla. Najczęściej bycie szefem sołectwa czy osiedla jest trampoliną do zdobycia mandatu radnego. Chociaż bywa i odwrotnie. Funkcje radnego/radnej z funkcją sołtysa/szefa osiedla od wielu kadencji łączy Dariusz Dryjański z Suchorzewa. A od dwóch kadencji Bernadeta Gawrońska – szefowa […]