Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wiceprezes Alicja Sobkowiak