Złoty Kordelas Leśnika Polskiego dla Benedykta Roźmiarka