Znani z powiatem pleszewskim związani

Mapa-powiatu1-czoło.jpg
Irena Kuczyńska8 listopada 202023min0
Doradca papieża Mikołaja V, sekretarz Władysława Jagiełły, przyjaciel Jana Długosza, zaufany powiernik  Augusta II Mocnego, profesor Akademii Krakowskiej, poseł na sobór w Bazylei, książę beatyfikowany przez Jana Pawła II, ostatni kardynał Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  najwybitniejszy poeta polskiego baroku - wszyscy oni związani są z ziemią pleszewską