Umorzenia i odroczenia

Avatar photoIrena Kuczyńska16 kwietnia 20205min
ratusz-nowy-czolo-1.jpg

Przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Pleszew mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości i w dzierżawie w najbliższych trzech miesiącach – informuje burmistrz Arkadiusz Ptak.

Możliwości wprowadzenia ulg dała z jednej strony tarcza antykryzysowa z drugiej – burmistrz wykorzystuje własne kompetencje. I tak na zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć firmy, które były i są zamknięte (m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, kawiarnie) oraz firmy działające w lokalach własnych, które pracowały ale  obroty spadły im co najmniej o 50 proc. Warunek – uregulowane należności za I kwartał 2020 roku.
Tam gdzie lokal na usługi jest dzierżawiony, z ulgi może skorzystać właściciel lokalu, pod warunkiem, że obniży on czynsz najemcy. Z możliwości tej zwolnione są apteki, banki i sklepy wielkopowierzchniowe. Przedsiębiorcy, którzy nie łapią się na w/w możliwości, a dzierżawią lokale np. od miasta i gminy, mogą wystąpić do burmistrza o odroczenie płatności.
Burmistrz Arkadiusz Ptak potwierdza, że zdarzyły się już zawieszenia działalności gospodarczej i likwidacje działalności. W ostatnim tygodniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 100 nowych bezrobotnych. Burmistrz zapowiada też ograniczenie wydatków miasta gdzie tylko się da i „racjonalność w administracji samorządowej”.

Wsparcie dla przedsiębiorców Miasta i Gminy Pleszew:
1. Dotyczy II kwartału 2020 roku (kwiecień, maj, czerwiec)
2. Muszą być uregulowane podatki i opłaty lokalne za I kwartał 2020 r. (i wcześniejsze)

I. Podmioty gospodarcze, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Bez względu na obroty.
– prowadzący działalność gospodarczą jest właścicielem nieruchomości – zwolnienie z podatku od nieruchomości (na mocy „nowej” uchwały rady miejskiej)
– prowadzący działalność gospodarczą tylko wynajmuje nieruchomość – umorzenie podatku od nieruchomości dla właściciela w przypadku obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy o co najmniej dwukrotność opłaty podatku od nieruchomości
(np. przedsiębiorca wynajmuje lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. Za miesiąc płaci 1.000 zł. czynszu. Z kolei sam właściciel nieruchomości płaci podatek od nieruchomości w wysokości 200 zł. miesięcznie. Umorzenie nastąpi wówczas jeżeli przedsiębiorca zapłaci czynsz maksymalnie 600 zł. za miesiąc: (1.000 zł. stawki czynszu – 400 zł. = 600 zł.).
Wymagane będą stosowne dokumenty, które potwierdzą ww działania: aneks do umowy dzierżawy itp. Umorzenie to kompetencja burmistrza i dotyczy już powstałych zaległości
opłata za dzierżawę nieruchomości będących własnością MiG Pleszew – całkowite zwolnienie (Zarządzenie Burmistrza, nowa uchwała Rady Miejskiej).
Wyłączenia: sklepy wielkopowierzchniowe, stacje paliw, apteki, banki i instytucje finansowe

II. Podmioty nie objęte w pkt. I. Uzależnione od spadku obrotów !!!!
– Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przysługuje, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w stosunku do analogicznych miesięcy w roku ubiegłym, a jeżeli działa krócej niż rok w stosunku do ostatnich trzech miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemii. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek obrotów powyżej 50% skutkujący wystąpieniem lub zwiększeniem straty finansowej przedsiębiorcy (na mocy „nowej” uchwały rady miejskiej).
– W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem nieruchomości – wg zasad jak w pkt. I.2. (decyzja burmistrza)
– Rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatku od nieruchomości lub dzierżawy (decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew).

 

 

RADIO CENTRUM  Umorzenia i odroczenia


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska