Małe granty, wielkie sprawy

Avatar photoIrena Kuczyńska30 stycznia 20187min
Czoło.jpg

Siedem miejsc rekreacyjnych powstanie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Umowy na granty podpisywali liderzy Stowarzyszeń i organizacji w pleszewskim ratuszu.

 I stało się to po raz pierwszy. Do tej pory – co podkreślał Sławomir Spychaj – prezes Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości” umowy były podpisywane przez przedstawicieli  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Tym razem beneficjenci podpisywali umowy w siedzibie LGD czyli w pleszewskim ratuszu z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

W sumie na realizację siedmiu projektów, zakwalifikowanych po weryfikacji merytorycznej przez Radę Decyzyjną z Robertem Łozą (wójtem gminy Gizałki na czele), w powiecie pleszewskim rozdysponowano  300 000 złotych.  Wszystkie wnioski dotyczyły budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społecznej, turystycznej i rekreacyjnej.

Warto dodać, że projekty pleszewskie znalazły się wśród 36 pozytywnie rozpatrzonych w całej Wielkopolsce a w sumie koszt ich realizacji sięga 1 594 000 zł.

Do realizacji kwalifikują się tylko te projekty, które zostawią trwały ślad -podkreślił Robert Łoza. Beneficjenci czyli Stowarzyszenia i organizacje, które się o granty ubiegają, otrzymują na starcie 70 procent kwoty, a pozostałe 30 procent, dopiero po zakończeniu zadania.

Najczęściej brakujące 30 procent wykładają samorządy gmin. Ale zdarza się, że wnioskodawcy sami wykładają. Tak było w przypadku proboszcza parafii w Strzydzewie śp. Tomasza Niewiadomskiego, który na wymianę pokrycia dachowego na kościele, wyłożył brakującą kwotę z własnej kieszeni – co przypomniał wójt Czermina Sławomir Spychaj. Najczęściej proboszczowie w takich wypadkach, za zgodą biskupa zaciągają kredyty.

Ale wracamy do sali sesyjnej pleszewskiego ratusza, gdzie podpisywano dzisiaj umowy o powierzeniu grantów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niniewie – reprezentowana przez prezes Monikę Górską i skarbnika Andrzeja Łuczaka podpisała umowę na ” Budowę miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Niniewie” (plac zabaw, siłownia, altana biesiadna z ławostołami, położenie kostki brukowej przy sali OSP) 50 000 zł.

Monika Górska i Andrzej Łuczak oraz Anna Skibińska z LGD
 

Gmina Gizałki reprezentowana przez wójta Roberta Łozę i skarbnika Donatę Potocką podpisała umowę na „Budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Gizałki”. Siłownie powstaną w Białobłotach, Tomicach i Wierzchach. Wartość grantu – 49 999,98 zł.

Anna Skibińska - dyrektor biura LGD, Donata Potocka, Robert Łoza

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pieruchy złożyło wniosek na grant zatytułowany „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pieruchy” Umowę podpisał prezes Tomasz Grześkowiak oraz wiceprezes Arleta Ptaszyk.

Anna Skibińska, Arleta Ptaszyk i Tomasz Grześkowiak

Stowarzyszenie „Dolina Giszki”, które prowadzi Szkołę Podstawową oraz przedszkole w Sowinie Błotnej, otrzymało grant na „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina”. Umowę podpisała prezes Aleksandra Siecińska i skarbnik Karol Adamek.

Anna Skibińska, Anna Siecińska i Karol Adamek

Wędkarski Klub Sportowy KARP – Trzebowa reprezentowany przez prezesa Marcina Iwanka i wiceprezesa Piotra Szlachtę – otrzyma grant na projekt „Rekreacyjne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Trzebowa”

Anna Skibińska, Marcin Iwanek, Piotr Szlachta, Arkadiusz Ptak - wiceprezes  Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach otrzymała grant (50 000 zł)  na projekt „Przebudowa sali OSP w Bielawach”. W projekcie jest m.in. wymiana podłogi, klimatyzacja. Umowę podpisywał prezes Jerzy Danielski i skarbnik Artur Kulas.

Anna Skibińska, Jerzy Danielski, Artur Kulas, Arkadiusz Ptak, Ewelina Fajka - pracownik LGD

Bractwo Strzeleckie pw. św. Tekli z Dobrzycy otrzymało grant  na „Budynek służący do obsługi terenu rekreacyjno – sportowego”. Umowę podpisali dwaj bracia kurkowi: Starszy Bractwa Roman Żychlewicz i Podskarbi Andrzej Filipiak.

 Roman Żychlewicz, Andrzej Filipiak, Arkadiusz Ptak, Sławomir Spychaj

Wszystkie dokumenty podpisywali beneficjenci oraz prezes LGD Sławomir Spychaj i wiceprezes Arkadiusz Ptak.  Inwestycje muszą powstać w ciągu roku od podpisania umowy.

Czytaj teżhttp://www.rc.fm/news/pleszew-wojewodzkie-granty.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska