Urodziny Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie

Avatar photoIrena Kuczyńska9 marca 201716min
GUTW-w-Gołuchowie-1280x490.jpg

Nikomu nie zagrażamy, o nic nie gramy, dopóki żyjemy – działamy – twierdzą gołuchowscy seniorzy. Na 5. urodzinach były gratulacje, biesiada, muzyka oraz dużo  gości.

Słuchacze GUTW w Gołuchowie

Po samochodach zaparkowanych w czwartek rano przed Oborą w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, widać było, że impreza ma rozmach. Wszystkie miejsca były zajęte.  W końcu to ewenement, że gmina ma swój uniwersytet trzeciego wieku. Zwykle bywają one w miastach powiatowych. Tymczasem 5 lat temu w niewielkim  Gołuchowie machina uniwersytecka ruszyła. Kołem napędowym była Halina Krzyżak, która  rzuciła pomysł  wójtowi.  Marek  Zdunek go podchwycił. Gmina wsparła aktywnych przedstawicieli złotego wieku. Najpierw utworzono Stowarzyszenie ,,Senior XXL”, które powołało Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie. I kręci się.

Studenci Gołuchowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Działamy, dopóki żyjemy

Prezes Stowarzyszenia Irena Darowna  w swoim wystąpieniu zaznaczyła: o nic nie gramy, nikomu nie zagrażamy, póki działamy – żyjemy.  Z kolei druga pani – Halina Krzyżak – przewodnicząca zarządu GUTW podkreśliła z uznaniem, że z  pierwszych 52 osób, które się 5 lat temu zapisały, 42 zostały do dziś. W sumie w ciągu 5 lat wręczono 95 indeksów, a w w szóstym roku funkcjonowania GUTW słuchaczy jest 76. Najstarsza to Marianna Musidłowska, która nie tylko sama uczestniczy w zajęciach, ale też zachęciła  swoje dwie córki – emerytowane nauczycielki: Elżbietę Kotlińską i Aurelię Walczak.  Na końcu do pań dołączył zięć pani Marianny, mąż Aurelii – Marian Walczak – emerytowany dyrektor szkoły w Gołuchowie, który uroczystość  urodzinową prowadził. Pani Mariannie wręczono dyplom. Ale do  rodzinki jeszcze wrócę.

Elżbieta Kotlińska, Aurelia Walczak, Marian Walczak, Marianna Musidłowska

Z okazji jubileuszu wydano książeczkę, z której można wyczytać historię GUTW w Gołuchowie, obejrzeć zdjęcia wszystkich osób działających zarówno w Stowarzyszeniu jak i w samym GUTW.  Uniwersytet działa w sekcjach: kultury i języka niemieckiego, historii regionu wielkopolskiego, zdrowia, opieki i rekreacji, pracy z komputerem i książką. Jest też Akademia Żaka, w ramach której seniorki współpracują z uczniami gołuchowskich szkół. Są robótki praktyczne, pogotowie matematyczne, minisiatkówka, gra na harmonijce ustnej. W GUTW na 72 członków jest 20 nauczycieli. Oprawę muzyczną imprez zapewnia trio: Maria Horzowska, Magdalena Zasieczna, Wojciech Walczak, którzy też w części artystycznej wystąpili. Stanisław Podymski grał na harmonijce ustnej, wystąpili z tańcami i śpiewem uczniowie szkoły w Gołuchowie oraz Kapela Tursko.

Kapela z Turska

Ale wracamy do działalności merytorycznej. Irena Krzyżak podkreślała, że w ciągu 5 lat  wysłuchano  140 wykładów, które wygłosiło 102 wykładowców nie tylko  z Gołuchowa, Pleszewa ale też z Polski. Od dwóch  lat szefem Naukowego Zespołu Doradców jest dr Anna Szurczak – polonistka z Kalisza. Na liście wykładowców znajdziemy dr. Benedykta Roźmiarka – dyrektora OKL oraz dr Barbarę Czołnik z OKL, Danutę Marek – emerytowaną kustosz Zamku w Gołuchowie, Marka Zdunka, starostę Macieja Wasielewskiego, europosła Andrzeja Grzyba, Marzenę Wodzińską – członka Zarządu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pisarkę Olgę Tokarczuk (tę od ,,Ksiąg Jakubowych”), Andrzeja Celińskiego (polityka), ks. Marka Kozicę z Żegocina, dr  Barbarę Marię Czartoryską, która była obecna na imprezie. Nie pochodzi co prawda, z linii gołuchowskich Czartoryskich, ale z tych ,,od Konstantego” z Kresów.

Dr Adela Grala – Kałużna, Elżbieta Mielcarek, Maciej Wasielewski

Gołuchowscy studenci jeżdżą na wycieczki po kraju i Europie, współpracują z seniorami z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Erkner, dzięki czemu oni mają motywację do nauki niemieckiego, a przyjaciele z Niemiec poznają język polski. Z GUTW współpracuje gołuchowska biblioteka oraz Gołuchowskie Centrum Kultury ,,Zamek”. W ubiegłym roku studenci z Gołuchowa brali udział w I Powiatowej Olimpiadzie Senioralnej zorganizowanej przez Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Jak to na jubileuszach bywa, były też dyplomy dla starościny roku Mirosławy Grzymskiej, dr Anny Szurczak, Janiny Razik ,,za integrowanie grup emeryckich”, Marii Tomkowiak (zd. Krzyżak) ,,za prowadzenie strony internetowej, kroniki oraz redakcję biuletynu) i dla Haliny Krzyżak.

Stanisław Podymski, Wacław Majchrzak – szef Rady Programowej, Marian Walczak

Stasiu Podymski i jego harmonijka

Panie  odbierały liczne gratulacje m.in. od wójta Marka Zdunka, starosty Macieja Wasielewskiego i pochodzącego z Gołuchowa wicestarosty Eugeniusza Małeckiego, komendanta  powiatowego policji Romana Pisarskiego, który też pochodzi z Gołuchowa, prezesa Banku Spółdzielczego w Pleszewie Marii Górczyńskiej, prezes Stowarzyszenia Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Adeli Grali Kałużnej, której towarzyszyła Elżbieta Mielcarek – wiceprezes, od przedstawicieli UTW z Ostrowa i Kalisza, dyr. Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adama Staszaka, kustosza Zamku Czartoryskich Pauliny Vogt – Wawrzyniak. Podczas biesiady przygrywała kapela z Turska. Smakowite jadło przygotowały panie z gołuchowskiej Zajadalni. Było miło i swojsko. 

 

Dyplom dla najstarszej studentki GUTW

Z baru Pod biczyskiem do Zamkowej

A pani Marianna Musidłowska opowiedziała mi o swojej pracy zawodowej, która była związana z restauracją Zamkowa. Pani Marianna była jej kierowniczką przez 25 lat.  Kiedy zaczynała w 1959 roku, w miejscu dzisiejszej restauracji, był  bar ,,Pod biczyskiem”. A zamiast samochodów stały furmanki. W kącie baru woźnice zostawiali bicze, stąd nazwa lokalu.  – Z baru koń prowadził chłopa do domu – śmiała się do swoich wspomnień pani Marianna. W tych czasach w dzisiejszej dużej sali restauracyjnej była … sala kina ,,Konwalie”.  Córki pani Marianny pamiętały, że w latach 60. przed filmem puszczano piosenki Piotra Szczepanika ,,Puste koperty”.

Z Zamkowej na uniwersytet

Pani Marianna podkreśla, że w ciągu 25 lat działalności lokalu  w ramach Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska”, bar ,,Pod biczyskiem”  przekształcił się w duży lokal o nazwie ,,Zamkowa”, gdzie już w latach 70. na obiad zajeżdżały grupy wycieczkowe, które odwiedzały Muzeum Narodowe. Stopniowo zaczynały się wesela, stypy, zabawy, sylwestry. Serwowano gościom schabowe, gulasz, bigos, rosół, pomidorową.  Zalewu gołuchowskiego jeszcze nie było. Jedyną atrakcją Gołuchowa był park i Zamek a ,,Zamkowa” była jedynym lokalem. Kiedy pani Marianna przeszła na emeryturę, lokal przejął ajent. A ona zaczęła działać najpierw w związku emerytów, gdzie śpiewała też w chórze, a kiedy powstał GUTW, została studentką. Na zajęciach córki mają swoje towarzystwo i mama swoje.

Goście z Kaliskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prawej Barbara Buśkiewicz

Urodzinom GUTW towarzyszyła wystawa zdjęć, wycinków z prasy, robótek ręcznych. Na ekranie można było oglądać prezentację zdjęć z imprez, wycieczek, w których uczestniczą gołuchowscy studenci. Przygotował ją Andrzej Kubiak, który jest studentem aż dwóch UTW – pleszewskiego i gołuchowskiego.  Swoje wiersze, zamieszczone w tomiku wydanym przez GUTW, czytał  Zdzisław Jędraszek.

Zdzisław Jędraszak i jego wiersze

Goście – od prawej Monika Matyjaszczyk – będzie prowadzić zajęcia w ramach projektu ,,Uśmiechnięta zmarszczka”

Panie zatopione w lekturze. Pewnie szukają swoich zdjęć

Wyjechałam z Gołuchowa pełna dobrych emocji. Fantastyczni ludzie, których bym nie spotkała, gdyby nie Gołuchowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dr Anna Szurczak – kiedy w latach 90. XX wieku przerabiałam się z rusycystki w polonistkę, żeby nie stracić pracy, pani doktor wprowadzała mnie w tajniki literatury polskiej ,,źle obecnej w szkole”, czyli tej, która do 1990 roku była w drugim obiegu. Spotkałam też Basię Buśkiewicz i wzruszyłam się.  Kiedy przyszłam do pracy w pleszewskim liceum, Basia (Mariola) kończyła liceum, szła na romanistykę. Potem była rzeczniczką kaliskiej policji, spotykałyśmy się na falach Radia Centrum. Dziś obie jesteśmy studentkami Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jeszcze  Stasiu Podymski, z którym łączą mnie wspomnienia z pierwszego roku pobytu w Pleszewie, kiedy w 1972 roku, jako młodzi nauczyciele, mieszkaliśmy w internacie technikum mechanicznego, gdzie uczyliśmy. Dziś łączą nas wspomnienia i uniwersytet.

Z dr Anną Szurczak

Byli jeszcze inni, ale o swoich uczniach, którzy pełnią ważne i odpowiedzialne funkcje, napiszę innym razem.

A oto władze Stowarzyszenia ,,Senior XXL”
Irena Darowna – prezes, Janina Razik – wiceprezes, Zdzisław Jędraszek – członek
Komisja Rewizyjna: Janina Jędraszek, Helena Barbara Wojtczak, Marian Walczak, Jan Suder

Zarząd Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie
Halina Krzyżak – przewodnicząca Zarządu, Wacław Majchrzak, Irena Darowna, Marian Walczak – członkowie

Rada Programowa
Wacław Majchrzak (przewodniczący), Anna Biernat, Irena Darowna, Mirosława Grzymska, Halina Krzyżak, Elżbieta Kłakulak (wiceprzewodnicząca), Marcin Ferenc, Jan Suder, Mirosław Maruszewski

Naukowy Zespół Doradczy
Dr Anna Szurczak (przewodnicząca), dr Ewelina Poniedziałek (UAM Kalisz), dr Benedykt Roźmiarek (OKL Gołuchów), dr Barbara Czołnik (OKL Gołuchów), dr Frank m. Schuster Uniwersytet Łódzki, dr Maciej Kowalczyk UAM Poznań

Samorząd GUTW
Mirosława Grzymska – starosta roku, starosta sekcji Historia Regionu Wielkopolskiego
Julian Kraczyk – wicestarosta
Zofia Gulczewska – starosta sekcji Kultura i język niemiecki
Janina Razik – starosta sekcji Zdrowie, opieka i rekreacja
Alina Doktor – starosta sekcji Kultura i język niemiecki (g.II)
Maria Kłakulak – starosta sekcji Praca z komputerem i książką (do 8 semestru)
Janina Kiełbasa – starosta sekcji Praca z komuterem i książką

 

 

 

 

 

 

 

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska