Więcej kasy na drogi powiatowe

Avatar photoIrena Kuczyńska2 kwietnia 20213min
Bogusza-czołowe.jpg

O 4 300 000 zł wzrosły w powiecie pleszewskim nakłady na budowę dróg powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych.  Doszło 8 nowych zadań. Najważniejszą i najdroższą inwestycją drogową wprowadzoną przez radnych do budżetu powiatu w 2021 roku będzie przebudowa drogi powiatowej w Lenartowicach w kierunku Grodziska. 

Początkowo na inwestycje drogowe zaplanowano w budżecie 2 200 000 zł, po poprawkach wprowadzonych przez radnych na ostatniej sesji, kwota ta wzrosła do 6 500 000 zł.

Wartość inwestycji sięga 3 122 456 zł, w tym 1 561 227,00  to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 1 011 229 zł pochodzi z budżetu powiatu , 550 000 zł to wkład Miasta i Gminy Pleszew. Druga co do wartości nowa inwestycja to przebudowa drogi powiatowej w Fabianowie od skrzyżowania przy domu pomocy społecznej w stronę Kotlina ( 1 000 000 zł).

Wśród inwestycji nowo wprowadzonych do budżetu jest też przebudowa drogi w Suchorzewie od sali wiejskiej do przejazdu kolejowego (670 000 zł), kontynuacja przebudowy drogi w Koźmińcu, (884 738 zł), przebudowa drogi powiatowej w Choczu od ul. Słonecznej do mostu (500 000 zł) i w tymże Choczu modernizacja ulicy Grodzieckiej (300 000 zł).

W nowym rozdaniu po 100 000 zł radni powiatowi przeznaczyli na przebudowę chodnika na ciąg pieszo – rowerowy przy ulicy Bogusza w Pleszewie od Reja do Ronda 2020 Roku i przebudowę chodnika w Pleszewie przy ul. Kaliskiej.

Wśród inwestycji wcześniej zaplanowanych jest ścieżka rowerowa z Turska do Bogusławia, II etap budowy chodnika z Pleszewa do Zielonej Łąki, chodnik z  Brzezia do Pleszówki a także  przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska