Wyludnia się Pleszew i gmina

Avatar photoIrena Kuczyńska21 stycznia 20212min
pleszew_wjazd-czolo.jpg

Coraz mniej osób zamieszkuje Miasto i Gminę Pleszew. W ciągu 10 lat ubyło 1731 mieszkańców. Rok ubiegły był dramatyczny z punktu widzenia demografii – w księdze urodzeń odnotowano 255 noworodków, w księdze zgonów 353 zmarłych.

Wyludnia się też sam Pleszew. Podczas gdy w 2010 roku zamieszkiwało miasto 17 438 osób, w 2020 było ich 15 757. W gminie 10 lat temu mieszkańców było 12 550, teraz jest ich 12 500. Jeśli chodzi o podział na panie i panów to w Pleszewie mieszka o 700 kobiet więcej niż mężczyzn natomiast w podpleszewskich wioskach pań jest prawie tyle co panów.

Z punktu widzenia wieku mieszkańców, więcej osób 60+ mieszka w Pleszewie, natomiast w gminie najliczniejsza jest grupa wiekowa od 19 do 60 lat. W grupie dzieci urodzonych w 2020 roku jest balans jeśli chodzi o płeć. Na 255 noworodków przypada 128 chłopców i 127 dziewczynek. Najchętniej nadawano im imiona: Lena, Maja, Nadia, Marcel, Oliwier, Antoni. Ale jest też Emma, Elena, Luiza, Łucja, Ryszard, Tytus, Nataniel.

 

Niestety, w 2020 roku, liczba osób zmarłych w MiG Pleszew przewyższyła liczbę urodzonych prawie o 100. W porównaniu z rokiem 2019 zmarłych osób było o 65 więcej.

Analizując statystyki z Urzędu Stanu Cywilnego warto zwrócić uwagę na liczbę zawieranych małżeństw. Było ich w minionym roku 118, w tym 66 to były śluby wyznaniowe, 52 – śluby cywilne, w tym jeden zawarty poza ratuszem. I na koniec rozwody. Tych w 2020 roku było 38.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska