Pleszewscy radni (miejscy i powiatowi) na lepszych dietach

Irena Kuczyńska3 stycznia 20225min
Od Nowego Roku znacząco wzrastają diety członków Rady Miejskiej w Pleszewie i członków Rady Powiatu Pleszewskiego. Dieta wypłacana jest raz w miesiącu. Radny, który pełni kilka funkcji pobiera tylko jedną dietę w najwyższej należnej wysokości.
117228787_785156188917931_118907357100678613_n.jpg

 

Zmiany wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, starostów oraz wysokości diet radnych umożliwiła wrześniowa nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie i samorządach. Są one zależne od liczby mieszkańców a maksymalna kwota jest określona.

Rada Powiatu Pleszewskiego – Damian Szwedziak wicestarosta, Leopold Lis, Marek Szewczyk i Radomir Zdunek – członkowie Zarządu, radni Przemysław Szwedziak, Wojciech Barszczewski, Andrzej Madaliński, Mirosław Maruszewski

I tak od stycznia Przewodniczący Rady Powiatu Marian Adamek otrzyma 3507,26 zł czyli 1395,74 zł więcej. Członkowie Zarządu Radomir Zdunek, Marek Szewczyk i Leopold Lis zainkasują po 3328,32 zł tj. 1216,80 zł więcej, zaś wiceszefowie Rady Powiatu Wojciech Maniak i Piotr Kopczyński – 2827,28 zł tj. o 1116,80 zł więcej.

Przewodniczący Rady Marian Adamek, wiceprzewodniczący Piotr Kopczyński, foto Tomasz Wojtala

O 1000 zł wzrosły diety przewodniczących komisji (Wojciech Barszczewski, Zbigniew Duszczak, Przemysław Kazuś, Mirosław Kuberka, Andrzej Madaliński, Mirosław Maruszewski, Renata Reszel) prawie o tyle samo wiceprzewodniczących (Renata Reszel, Mirosław Maruszewski, Krystian Klak, Zbigniew Duszczak, Michał Kaczmarek, Mateusz Bukowski, Andrzej Biesiada, Jolanta Pankowiak).

Radny bez funkcji brałby 894,71 czyli mniej niż przed podwyżką (było 948,89 zł). Jednak takich radnych nie ma.

Dariusz Drtjański, Izabela Świątek – wiceburmistrz, Arkadiusz Ptak – burmistrz, Maciej Ładziński – wiceprzew. RM, Adela Grala – Kałużna – przewodnicząca RM, Piotr Kusiakiewicz – wiceprzewodniczący RM

Tymczasem Adela Grala – Kałużna – szefowa Rady Miejskiej w Pleszewie otrzyma 3220,96 zł tj. prawie 1200 zł więcej niż dotąd, wiceprzewodniczący Piotr Kusiakiewicz i Maciej Ładziński zainkasują po 3006,20 zł – tu także podwyżka sięga 1200 zł.

Przewodniczącym komisji stałych Rady Miejskiej (Jolanta Molska, Błażej Kaczmarek, Renata Garsztka, Jan Noskowski, Elżbieta Hyla, Bernadeta Gawrońska, Piotr Hartleb) dieta przyrasta o 1201,50 zł, wiceprzewodniczącym komisji (Wiesława Gil, Dariusz Dryjański, Dorota Żarnowska, Kinga Melka, Katarzyna Trawińska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak) o 1256,80 zł.

Jolanta Molska, Kinga Melka, Jan Noskowski, Wiesława Gil…

Przewodniczący klubów RM mieli dotąd po 240 zł dodatku do diety szeregowego radnego czyli 1140 zł, teraz otrzymają po 2576, 8o zł. Dotyczy to Eryka Kowcunia i Małgorzaty Wysockiej – Balcerek, bo pozostali szefowie klubów wezmą diety z innych funkcji swoich.

Z 900, 00 zł do 2362,04 zł wzrastają w ratuszu diety radnych, będących członkami dwóch stałych komisji. Radnych bez funkcji lub pracujących w jednej tylko komisji – nie ma.

W ostatnim czasie, wszyscy się dopisali do jakiejś komisji, zatem najniższej diety – czyli 1717,80 zł nikt nie będzie pobierać. Roczne utrzymanie Rady Miejskiej w Pleszewie generuje koszt sięgający 677 692,56 zł.

Radni miejscy przegłosowali wysokość swoich diet jednogłośnie.  Debaty, bardzo
burzliwe, toczyły się na spotkaniach nieformalnych. Byli tacy radni, którzy optowali za wyższymi stawkami, maksymalnymi. Chcieli “tak jak w Jarocinie”.