Zabytkowe kamienice z nową elewacją

Irena Kuczyńska19 listopada 20213min
Trzy ponadstuletnie kamienice w Pleszewie mają odnowioną elewację. Domami, które zamieszkują wspólnoty mieszkaniowe, zarządza Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Poznanska-55-a.jpg

Wszystkie kamienice są objęte nadzorem konserwatorskim. Koszt inwestycji to 600 000 złotych, na co wspólnoty zaciągnęły kredyt.

W jednym przypadku udało się uzyskać premię termomodernizacyjną – powiedział radiu Centrum Artur Stańczyk – prezes PTBS-u, który pracami kierował.

Odnowione kamienice cieszą mieszkańców ale i oczy przechodniów. Mają ciekawą historię.

Najstarszy jest dom przy Sienkiewicza 40. Księga wieczysta (foto niżej)  dla nieruchomości przy Malinierweg czyli drodze Malińskiej, została założona w 1837 roku.

Kamienica przy Sienkiewicza 40

 

Chociaż ten dom został zbudowany w ostatniej dekadzie XIX wieku, w czasach zaboru pruskiego. Właściciele – Niemcy, którzy w 1918 roku optowali za Polską i zostali w Pleszewie, w 1945 roku musieli wyjechać a kamienicę po nich przejęło państwo.

Nieruchomość przy Kilińskiego 9 – to jeden z niewielu zachowanych  w Pleszewie domów w stylu niemieckim, wykładanych od frontu cegłą. Powstał około 1880 roku.

Kamienica przy ul. Kilińskiego 9 – perełka architektoniczna Pleszewa

W podobnym stylu była stara pleszewska poczta, rozebrana w latach 60. – podkreśla prezes PTBS Artur Stańczyk – pasjonat historii, zwłaszcza budynków, którymi zarządza. Cieszy się, że zabytkowy front kamienicy, który jest perełką architektoniczną, przetrwał.

I trzecia kamienica – Poznańska 55, z oficyną biegnącą wzdłuż ulicy Kochanowskiego. Ta nieruchomość została zabudowana około roku 1900. Po odnowieniu elewacji także ta kamienica ukazała swoje piękno.

Kamienica przy ul. Poznańskiej 55 zbudowana około 1900 roku, oficyna od ul. Kochanowskiego może być starsza
Kamienica przy ul. Poznańskiej 55, na zdjęciu widoczna kamienica zbudowana dla pruskich urzędników w 1900 roku. Aktualnie w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

Prace termomodernizacyjne na wszystkich trzech kamienicach były prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Decyzję o remontach podjęli członkowie wspólnot, które powstały w kamienicach po 1990 roku.

Właścicielem kilku mieszkań jest miasto. I ono partycypuje w remontach. Administruje wspólnotami Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.