Sw. Brat Albert Chmielowski na obrazie Leona Wyczółkowskiego rok 1934