Zaproszenie do Gwiezdnego Kręgu czyli Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Irena Kuczyńska10 lutego 20226min
Gwiezdny-2xxxxxxxxxxxxxxxx.png

Jeśli interesują was zagadnienia związane z Unią Europejską, jeśli jesteście ciekawi świata,  jeśli chcecie zwiedzić Parlament Europejski, otrzymać tam staż, czy odbyć wizytę studyjną, XVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej “Gwiezdny Krąg”, jest dla Was! Do udziału w konkursie, z ciekawymi nagrodami, zaprasza EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski.

 

Unia Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej.

W czasie trwania Europejskiego Roku Młodzieży będzie wiele możliwości uczenia się, dzielenia się swoją wizją, spotykania się z ludźmi i angażowania się w działania w całej Europie. Między innymi z tego powodu na Uczestników Olimpiady „Gwiezdny Krąg” czeka wiele niespodzianek.

Olimpiada jest  skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju: liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla szkół zawodowych. 

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Laureaci Olimpiady otrzymają wartościowe nagrody!

Po pierwsze –  dostają maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach: europeistyka; europeistyka – integracja europejska; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; European Politics and Economics na Uniwersytecie Warszawskim ; co wynika z Uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023,

Po drugie – mają zapewniony  płatny staż w Parlamencie Europejskim;

Po trzecie – skorzystają z wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego;

Po czwarte – mogą liczyć na  nagrody rzeczowe.

„Gwiezdny Krąg to niezwykła okazja do zdobycia dogłębnej wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, co w akademickiej przyszłości uczestników otwiera niebywałe ścieżki rozwoju zawodowego. To także wspaniała sposobność na poznanie wielu wartościowych ludzi, dzięki którym podróż przez meandry unijnych zawirowań biegnie dużo przyjemniej” – powiedział Marek Kaczmarczyk, laureat XIII edycji Olimpiady, aktualnie student prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. XVII edycja Olimpiady organizowana jest niezmiennie przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktami EUROPE DIRECT.

Co zrobić by wziąć udział?

Twoja szkoła musi wysłać formularz zgłoszeniowy do 4 marca 2022 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Więcej informacji:

Regulamin XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Formularz zgłoszeniowy

Lista zagadnień

Harmonogram XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Kontakt z Organizatorami:

e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl

www.gwiezdnykrag.pl

https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

tel. 797 274 316