Jubileusz Klubu Mediatora w Trójce

Avatar photoIrena Kuczyńska18 października 201911min
Agnieszka-i-Patrycja-800-1.jpg

Od dziesięciu lat w pleszewskiej Trójce działa Klub Mediatora. Prowadzi go Agnieszka Witkowska – nauczycielka religii i przygotowania do życia w rodzinie.

To pani Agnieszka zaprosiła mnie na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, który przypada zawsze w trzeci czwartek października.

To ona poprowadziła spotkanie, na które zaproszono uczniów pleszewskich szkół z nauczycielami, rodziców a także absolwentów pleszewskiej Trójki zaangażowanych w działalność Klubu Mediatora.
Program konferencji był ciekawie skonstruowany i przemyślany.

Była humorystyczna scenka z udziałem Jagody Klaczyńskiej, Klaudii i Dobrawy, gdzie można było zobaczyć, na czym polega mediacja i jakie są jej zalety.Był też film nakręcony w Trójce przez członków Klubu Mediatora, gdzie pytano uczniów i nauczycieli, co wiedzą o mediacjach.

Patrycja Kamińska – Wieruszewska, która jest pedagogiem i opiekunką samorządu szkolnego w Trójce mówiła o wielkiej wartości rozmowy w kontaktach międzyludzkich. „Rozmowa buduje, brak rozmowy rujnuje” – podkreślała.

Agnieszka Witkowska mówiła o dziesięcioletniej działalności Klubu Mediatora w Trójce, przytaczała sytuacje, w których udało się dzięki mediacjom, rozwiązać konflikty, jakich w tak dużej szkole jak Trójka, nie brakuje.

Zdarzają się konflikty pomiędzy uczniami, zdarza się, że przenoszą się na rodziców, a dzięki okrągłemu stołowi, który jest w Trójce i służy mediacjom, wielu konfliktów udało i udaje się uniknąć.

Klub Mediatora w Trójce powstał 10 lat temu. Każdego roku coś ciekawego się działo, oczywiście oprócz normalnej działalności polegającej na wychodzeniu z konfliktów drogą mediacji.

W 2011 roku członkowie Klubu zorganizowali na pleszewskim rynku happening, gdzie przekonywali przechodniów o tym, że każdy ma prawo do mediacji. Prezentowano scenkę dotyczącą trudnych relacji sąsiedzkich.

Rok później było uczestnictwo członków Klubu w konferencji „Naprzeciw przemocy” organizowanej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Agnieszka Witkowska mówiła, że po tej konferencji pojawił się w jednym z tygodników lokalnych wielki tytuł artykułu „Mediator potrzebny”. W Dobrzycy dostrzeżono rolę mediatora i mediacji – cieszyła się liderka Klubu. Jej zdaniem „mediacja powinna być przed sądem”.

W 2013 roku o idei mediacji rozmawiali członkowie Klubu z uczniami klas V i VI szkół podstawowych. Były scenki, w jednej z nich uczestniczył ówczesny dyrektor szkoły Grzegorz Jenerowicz.

Kolejny rok należał do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W Świetlicy dla Młodzieży Dojeżdżającej młodzi mediatorzy z Trójki rozmawiali ze starszymi kolegami o tym, jak przy wsparciu rówieśników, rozwiązywać konflikty. Chodziło o to, żeby słowo mediacja stało się bliskie i zrozumiałe – mówiła Agnieszka Witkowska.

W 2014 roku propagowano ideę mediacji na Festynie Pokoleń w Trójce. Wykorzystano sceny z serialu „Violetta”, który masowo oglądały nastolatki. Zadaniem dla mediatorów było pogodzenie dwóch bohaterek filmu, mocno skonfliktowanych – podkreślała liderka Klubu.

Rok później członkowie Trójkowego Klubu Mediacji pojechali do Gdańska do Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Uczestniczyli w symulacji, gdzie trzeba było godzić kibiców.

20 X 2016 roku było spotkanie z najmłodszymi uczniami szkoły, podczas którego zapoznawano ich z pojęciem mediacji. Na zdjęciu widać kilkadziesiąt par małych oczu wlepionych w kolegów mówiących o takich ważnych sprawach.

Widać też okrągły stół, przy którym w Trójce rozwiązuje się konflikty, za pośrednictwem uczniów – mediatorów.

W 2017 znów klasy V i VI zaproszono do współpracy. Mówiliśmy o mediacjach, o tym że na przemoc reaguje się rozmową, a zawsze można skorzystać z pomocy mediatora rówieśnika – mówiła pani Agnieszka.

Przypomniała, że mediacja oznacza:
– poufność
– dobrowolność
– akceptację mediacji i jej zasad
– bezstronność i neutralność mediatora
– świadomość, że nie ma gotowych rozwiązań
– przyjęcie zasad przez obie strony

W 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Mediacji wręczono dyplomy gimnazjalistom, którzy byli zaangażowani w mediacje.

Podsumowując dekadę działalności Klubu Mediatora, opiekunka wyraziła radość z tego, że mediacja wchodzi powoli w mentalność, że młodzież Trójki działa interwencyjnie.

„Mając świadomość, uczniowie działają na bieżąco, tu i teraz. Im szybciej konflikt uda się zażegnać, tym mniej osób zostanie włączonych w jego rozwiązanie. Od rozmów zacząć”” – mówiła Agnieszka Witkowska.  Jej zdaniem, kto poczuł żyłkę mediatora, ten będzie zgłębiał i krzewił ideę mediacji.

Zakończyła swoje wystąpienie wierszykiem Stanisława Jachowicza
Zaradź złemu zawczasu
Zaszyj dziurkę póki mała
Mama Zosię ostrzegała
Ale Zosia niezbyt skora
odwlekała do wieczora.

Z dziurki dziura się zrobiła
A choć Zosia i zaszyła,
popsuła się suknia cała.
Źle, że matki nie słuchała.

Gościem konferencji była nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi gmina Sieroszewice, gdzie jest Gminne Centrum Mediacji.

Mówiła, że mediacja pomaga rozwiązywać konflikty nie tylko w szkole, ale też w dorosłym życiu z sąsiadami, z mężem, z żoną.

Dodała, że umiejętności społecznych trzeba się uczyć. Nie ma wygranych i przegranych, mediacja to rozmowa z pomocą mediatora i kompromis.

W konferencji uczestniczyli też uczniowie a także absolwenci zarówno Trójki jak i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie Klub Mediatora też działa.

Wychodziłam z tej konferencji bardzo pozytywnie nakręcona. Uświadamianie młodym ludziom potrzeby mediacji, rozmowy, jest wartością, którą trzeba rozwijać i pielęgnować.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska