Wspomnienie o Kazimierzu Jakóbczaku – długoletnim dyrektorze technikum w Marszewie

Avatar photoIrena Kuczyńska20 lutego 20243min
Kazimierz-Jakobczak.jpg
Zmarł Kazimierz Jakóbczak - długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych i dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, radny i Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

 

Kazimierz Jakóbczak pochodził z Witowa k. Środy Wielkopolskiej. Całe swoje życie zawodowe związał z Zespołem Szkół Rolniczych w Marszewie. W 1966 roku podjął tu pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych. Dwa lata później powierzono mu też funkcję wicedyrektora ds. szkolenia zaocznego. W latach 1978 – 2006 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół, który w 1998 roku zmienił nazwę na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

To jemu, w znacznym stopniu, szkoła zawdzięczała utworzenie Punktu Konsultacyjnego Zaocznych Studiów Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przez 20 lat Kazimierz Jakóbczak pełnił funkcję kierownika filii. To dzięki niemu wielu absolwentów technikum miało szansę uzyskania wyższego wykształcenia. Jako dyrektor szkoły zabiegał o praktyki dla uczniów także za granicą m.in. w Niemczech, Czechach, Holandii. Belgii, Norwegii. Kazimierz Jakóbczak był absolwentem technikum rolniczego, Studium Nauczycielskiego o specjalności rolniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu.

Długoletni dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie nie ograniczał swojej działalności tylko do szkoły. Był aktywnym samorządowcem – w latach 1998 – 2006 był radnym Rady Miejskiej w Pleszewie. Angażował się w życie lokalnej społeczności – w latach 1992 – 1993 wspierał rewitalizację Domu Parafialnego im. ks. Piotra Skargi w Pleszewie.

Po przejściu na emeryturę działał w Wielkopolskim Zrzeszeniu Producentów Owoców i Warzyw. Był członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i jako Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej.

Kazimierz Jakóbczak miał liczne odznaczenia i wyróżnienia za pracę przyznawane przez ministra rolnictwa oraz ministra edukacji narodowej. W pamięci uczniów i absolwentów technikum w Marszewie pozostanie przede wszystkim jako nauczyciel i dyrektor dbający o uczniów, potrafiący z nimi rozmawiać i łagodzić konflikty.

Rodzina, znajomi, przyjaciele pożegnają Kazimierza Jakóbczaka w środę o godzinie 13.00 w kościele w Lenartowicach. Po mszy św. odprowadzą Go na miejscowy cmentarz.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska