Jubileusz 25 – lecia święceń ks. Tomasza Niewiadomskiego