Zmianę Ostroroga zapowiada kandydatka na burmistrza Karolina Bloch

Avatar photoIrena Kuczyńska31 marca 202410min
434380748_122119913714233278_5419230377428598187_n-1280x753.jpg
Pojawiła się szansa na panią burmistrz w Ostrorogu. Po raz pierwszy w historii miasteczka, która sięga roku 1383, na czele samorządu gminy może stanąć kobieta. Karolina Bloch - długoletnia pracowniczka Urzędu Miasta i Gminy zdecydowała się na udział w wyborach.

 

Przedsięwzięcie nie jest łatwe. Karolina Bloch musi przekonać mieszkańców Ostroroga, miasteczka z  bogatą historią, że kobieta na najważniejszym stanowisku, jest bardzo dobrym pomysłem.

W Ostrorogu urodził się Jan Ostroróg – wybitny mąż stanu – autor „Memoriału w sprawie uporządkowania Rzeczpospolitej”

Jako Ostrorożanka – po kądzieli z dziada pradziada, obserwatorka tego, co w miasteczku się dzieje i dobrze życząca Ostrorogowi oraz jego mieszkańcom, sekunduję pani Karolinie. Kandydatka na burmistrza, działająca od 16 lat na rzecz społeczności Miasta i Gminy Ostroróg, znająca plusy ale też mniej dobre strony tego samorządu, wykształcona, otwarta na ludzi, która, co sama podkreśla „we Wronkach tylko śpi”, daje nadzieję na zmiany, których społeczność lokalna oczekuje. I zawsze tak się dzieje u progu nowej kadencji.

Obserwuję profil Karoliny Bloch  TUTAJ od kilkunastu tygodni i widzę, jak buduje ona swój elektorat, spotykając się z mieszkańcami Ostroroga i wiosek osobiście ale też w mediach społecznościowych, gdzie tętni równoległy nurt życia.

Na zebraniu z wyborcami

Korzystając z mediów społecznościowych, postanowiłam zadać kandydatce na Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg kilka pytań…

Jaki ma Pani pomysł na rozwój Ostroroga, jednego z najmniejszych miasteczek w Polsce?

– Marzy mi się Ostroróg jako gmina bezpieczna, w której postawimy na wysoki poziom edukacji, rozwiniętą komunikację, przyjazną politykę senioralną oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Karolina Bloch na Rynku w Ostrorogu

 W jaki sposób powalczy Pani o głosy kobiet?

– Moim marzeniem jest zwiększenie udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji, dotyczących spraw ważnych dla lokalnej społeczności. Stąd w Komitecie Wyborczym Wyborców Zmiana Ostroroga 80 procent stanowią kobiety – jako kandydatki do Rady Miejskiej. Ponieważ panie łączyć muszą życie zawodowe z rodzinnym, stąd pomysł na utworzenie w Ostrorogu żłobka dla dzieci. Myślę, że dla mieszkanek Ostroroga ważna będzie informacja o budowie nowego ośrodka zdrowia i w miarę możliwości pozyskanie na dyżury ginekologa czy pediatry.

Sztab wyborczy Karoliny Bloch – w nim kandydatki do Rady Miejskiej – kobiety

Dlaczego młodzi mają na Panią głosować?

Młodym mieszkańcom Ostroroga i gminy proponuję poprawę komunikacji na trasie Ostroróg – Wronki. Chodzi o to, żeby mieli łatwiejszy dojazd do szkół czy do pracy. Chciałabym (oczywiście po konsultacjach społecznych z młodymi)  zbudować  ofertę kulturalną. Myślę o kinie i cyklicznych seansach filmów atrakcyjnych dla młodych. Oczywiście, imprezy sprawdzone m.in. Mormin Summer Lake, będą kontynuowane.

A seniorzy, jak pani zamierza przekonać do oddania głosu osoby 60+, a jest to co trzeci mieszkaniec Miasta i Gminy Ostroróg?

Rzeczywiście, osoby w tzw. złotym wieku są bardzo ważne. Dlatego, kiedy zostanę burmistrzem, na pewno utworzymy w Ostrorogu  Dzienny Dom Senior +, gdzie najstarsi mieszkańcy gminy będą mogli spędzać razem czas na różnych aktywnościach. Takie placówki od dawna działają w wielu gminach. W programie KWW Zmiana Ostroroga jest budowa mieszkań wspomaganych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Marzy mi się Karta Seniora – ze zniżkami, ulgami np. na bilety do kina, bilety autobusowe, co poprawić może jakość życia osób starszych. Podobne Karty Seniora posiada wiele gmin w Wielkopolsce.

Kampania bezpośrednia – panie z KWW Zmiana Ostroroga docierają do domów Ostrorożan i przekonują, że warto postawić na kobietę

Mieszka Pani we Wronkach, co dla niektórych wyborców może być problemem. Jak Pani zabiega o ich głosy  ?

Mieszkańcy Ostroroga i gminy dobrze mnie znają. Znają moje kompetencje i wiedzą, że będę dobrze zarządzać  gminnym budżetem i kreować wizerunek miasteczka i okolicznych wiosek. Zarządzanie gminą porównuję do zarządzania własnym gospodarstwem czy biznesem. Czy wybierając fachowca do remontu domu, czy lekarza specjalistę, kierujemy się miejscem jego zamieszkania, czy raczej dobrą opinią o jego umiejętnościach? Wybieramy tego, który ma kwalifikacje i dobre opinie, bez względu na to, gdzie mieszka.

Trzy zadania, od których zacznie Pani tytułowe Zmiany Ostroroga?

Zacznę od tych, które są szybkie do wykonania i nie wymagają dużego zaangażowania budżetu a poprawią komunikację z mieszkańcami i jakość życia.

  • wdrożenie bezpłatnego systemu  sms z powiadomieniami dla mieszkańców m.in. o pogodzie i innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy; jest to w gminach standardem
  • organizacja cyklicznego wydarzenia pt. „Dzień Zdrowia”, promującego badania profilaktyczne
  • wdrożenie programu „Karta Seniora”, który zapewni specjalne zniżki i ulgi dla mieszkańców Ostroroga 60+

Od wielu lat współpracuje Pani z Urzędem Miasta i Gminy Ostroróg, ma pani doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych i grantów, co jest niewątpliwym atutem w staraniach o fotel burmistrza…

To prawda. Rozpoczęłam pracę zawodową rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Od ukończenia studiów w 2005 roku praca moja jest związana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym środków z UE.  Dla Ostroroga pierwszy wniosek realizowałam w 2008 roku wspólnie z Klubem Seniora Jaśki. Planowane inwestycje, które szczegółowo omawiam w programie wyborczym, zamierzam finansować ze środków różnych funduszy, takich jak Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Rozwoju Wsi, Programy Operacyjne oraz środki Ministerstwa Zdrowia. Do tego dojdą środki własne gminy. Jeśli tylko będą się pojawiać np. w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego możliwości pozyskania dodatkowych grantów i dotacji na pewno będziemy o nie aplikować.

Mormin – ulubiona miejscówka ale i wizytówka Ostroroga

I ostatnie pytanie, co z Morminem – ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Ostroroga i nie tylko?

Rzeczywiście, Mormin jest miejscem z ogromną tradycją, kulturą i potencjałem. W programie wyborczym i ono się znalazło. Chcielibyśmy stworzyć ścieżkę edukacyjną wzbogaconą o infrastrukturę rekreacyjną: altanki, wodny plac zabaw, pole namiotowe, toalety, parking. Będzie kontynuowana współpraca z sołectwem Dobrojewo i organizacjami pozarządowymi działającymi na tym terenie. Chcielibyśmy Mormin wypromować.

Spotkania z mieszkańcami gminy Ostroróg

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska