Pleszewski szpital z Pracownią Elektrofizjologii

Irena Kuczyńska13 czerwca 20193min0
5d00f790c72f0_osize933x0q70h67a48e.jpg

W Pleszewskim Centrum Medycznym oddano do użytku Pracownię Elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym.

Koszt budowy z wyposażeniem przekracza 3 400 000 złotych. Pleszewski szpital, jako jedyny powiatowy w Wielkopolsce, zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną pacjentom z chorobami serca.

Pracownia Elektrofizjologii jest wyposażona w stół angiograficzny, gdzie można wykonywać wszystkie zabiegi kardiologiczne m.in. związane z chorobami naczyń wieńcowych, zabiegi ablacji, elektrofizjologii, elektroterapii (wszczepianie stymulatorów, kardiowerterów).

Budowę i wyposażenie pracowni wsparło Starostwo Powiatowe w Pleszewie, które pozyskało z rezerwy celowej ministra zdrowia 1 250 000 złotych, z czego 250 000 złotych to wkład własny powiatu – podkreśla z uznaniem prezes PCM Błażej Górczyński.

Reszta to środki własne szpitalnej spółki. Pracownia to pierwszy etap rozbudowy i modernizacji oraz doposażenia obszaru zabiegowego PCM.

Drugi etap czyli  rozbudowa i modernizacja oraz doposażenie bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej, na który potrzeba 12 000 000 złotych, po analizie wniosku oraz jego merytorycznej ocenie przez pracownię „Jowisz” uzyskał pozytywną opinię wojewody, bo jest zgodny z polityką zdrowotną regionu, w związku z czym można liczyć na dotację. Dlatego można było tworzyć koncepcję, ogłaszać przetargi i podjąć starania o dotację.

Mając Pracownię Elektrofizjologii z oddzielnym stołem hemodynamicznym, przeznaczonym tylko do zabiegów kardiologicznych, pleszewski szpital jest jedyną w Wielkopolsce powiatową placówką, w której „kardiologiczny pacjent” ma zabezpieczoną pełną i kompleksową opiekę od oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, poprzez oddział kardiologii i rehabilitację kardiologiczną po poradnię kardiologiczną.

Miesięcznie w PCM wykonuje się 6 zabiegów ablacji m.in. pacjentom z arytmią serca. Ablacja znajduje się na mapie potrzeb zdrowotnych i priorytetów polityki zdrowotnej Wielkopolski.