Będzie sala sportowa przy szkole w Koźmińcu

Irena Kuczyńska11 sierpnia 20212min
Gmina Dobrzyca  otrzymała dofinansowanie z programu Sportowa Polska 2021 do budowy sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec. Sala sportowa będzie gotowa za 3 lata
1-5.jpg

Według kosztorysu inwestorskiego, sala sportowa  z łącznikiem to 4 186 355,41 złotych, z tego 1 833 460, 00 złotych stanowi dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska”- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej organizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

sala sportowa – wizualizacja

Pozostałe pieniądze musi znaleźć w swoim budżecie MiG Dobrzyca. Sala sportowa zostanie zbudowana w sąsiedztwie ponadstuletniego budynku szkoły i połączona z nim łącznikiem.

Projekt przewiduje salę, szatnie dla dziewczynek i chłopców, sanitariaty, dwa pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, z których jeden będzie pełnił funkcję punktu opatrunkowego, magazyn sprzętu, kotłownię gazową.

Na piętrze zaplanowano dwie sale ćwiczeń do przeprowadzania zajęć w mniejszych grupach. Łącznik o powierzchni prawie 65 m2 będzie przestrzenią przeznaczoną na spotkania szkolnej społeczności. Zespół Szkół Publicznych w Koźmińcu prowadzi Stowarzyszenie Nasz Koźminiec. Do szkoły uczęszcza około 60 uczniów. I ta liczba się utrzymuje.

Mariola Wilczyńska – Fabiś – urzędniczka zajmująca się w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca oświatą ma nadzieję, że sala sportowa przyciągnie uczniów z gminy Dobrzyca, którzy teraz wybierają szkołę w Korytach, w sąsiednim powiecie. Budowa sali w Koźmińcu potrwa do czerwca 2024 roku.