Centrum Usług Społecznych zamiast Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Avatar photoIrena Kuczyńska10 maja 20233min
20230509_132735.jpg
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, od 1 stycznia 2024 roku, przekształci się w Centrum Usług Społecznych. Nowa instytucja będzie realizować dotychczasowe zadania Ośrodka, wdroży też kilka nowych usług.

 

Wartość projektu opiewa na 2 500 000 zł, w tym 90 procent to dofinansowanie, w części ze środków unijnych, w części z budżetu państwa – mówi Izabela Świątek – zastępca burmistrza Pleszewa. Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu wdrażającego przekształcenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych .

Nie tylko zapomogi

Prace nad wdrażaniem zmian rozpoczną się od 1 lipca. Ideą  CUW jest poszerzenie usług świadczonych przez Ośrodek o nowe usługi i zaproszenie do współpracy instytucji, firm, osób, które mają potencjał. W związku z tym na terenie MiG Pleszew będą w ramach przyszłego CUS wdrożone nowe usługi np. objazdowy rehabilitant, pomoc psychologa dla rodziców, złota rączka czyli świadczenie drobnych napraw w domu, sprzątanie, opieka nad dzieckiem na godziny.

Najpierw diagnoza potrzeb

Będą one wynikiem diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności. W zależności od indywidualnie rozpatrywanej sytuacji osoby chcącej z usług skorzystać, będą one nieodpłatne lub w części odpłatne. Chodzi o to, żeby pomoc społeczna nie kojarzyła się tylko z sytuacjami krytycznymi – tłumaczy ideę CUS Izabela Świątek zastępca burmistrza Pleszewa.

Jarocin już ma

Już 6. miast w Wielkopolsce, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, projekt zrealizowało, wśród nich jest Jarocin. W tej edycji do projektu przystępuje 7 gmin, w tym Pleszew.

Czytaj też: Teleopieka dla samotnych seniorów


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska